Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 29: Ai nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 - Phạm Thị Minh Hường

Bài 3:Tìm mỗi tiếng thích hợp có thể điền vào ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng các ô số một có chứa tiếng có âm đầu là tr hay ch , còn các ô số 2 có chứa tiếng có vần là ết hay êch.
ppt 13 trang Đức Hạnh 09/03/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 29: Ai nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 - Phạm Thị Minh Hường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tiet_29_ai_nghi_ra_cac_chu_so_1_2_3.ppt

Nội dung text: Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 29: Ai nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 - Phạm Thị Minh Hường

  1. Chính tả: Ai nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 Lớp 4 A GV: Phạm Thị Minh Hường
  2. Tr- trai, trái, trại Chúng em đi cắm trại. - tràm, trạm, trảm - Em đang ở trạm xe buýt. -tràn, trán -Nước tràn bờ đê. -trâu, trầu, trấu -Trâu đang gặm cỏ. - trăng, trắng -Em mặc áo trắng. -trân, trần, trấn, trận -Em và các bạn chơi đánh trận giả.
  3. - bết, bệt - Bé Mai ngồi bệt xuống đất. - chết - Con chó đã chết. - dết, dệt -Mẹ em đang dệt vải. - hết, hệt -Cây bút đã hết mực. - kết - Em và Hoa kết bạn với nhau. -tết -Tết năm nay em được về ngoại chơi.
  4. Đáp án Sơn vừa nghếch mắt nhìn lên tấm bản đồ vừa nghe chị Hương kể chuyện Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ.Chị hương say sưa kể rồi kết thúc : -Chuyện này đã xảy ra từ 500 năm trước. Nghe vậy Sơn bỗng nghệt mặt ra rồi trầm trồ: - Sao mà chị có trí nhớ tốt thế?