Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 34: Nói ngược

Bao giờ cho đến tháng ba
ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
Con gà nậm rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Thóc giống cắn chuột trong bồ,
Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu.
Chim chích cắn cổ diều hâu,
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.

Vè dân gian
ppt 8 trang Đức Hạnh 09/03/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 34: Nói ngược", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tiet_34_noi_nguoc.ppt

Nội dung text: Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 34: Nói ngược

  1. Trường tiểu học tuấn đạo Lớp 4c Giáo viên lưu văn đủ
  2. Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2011 Chính tả Nghe- viết: NóiNói ngượcngược Đ Bao giờ cho đến tháng ba Đ ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng. Đ Hùm nằm cho lợn liếm lông, Đ Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi. Đ Nắm xôi nuốt trẻ lên mười, Đ Con gà nậm rượu nuốt người lao đao. Đ Lươn nằm cho trúm bò vào, Đ Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô. Đ Thóc giống cắn chuột trong bồ, Đ Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu. Đ Chim chích cắn cổ diều hâu, Đ Gà con tha quạ biết đâu mà tìm. Đ Vè dân gian
  3. ThứThứ baba ngàyngày 2626 thángtháng 44 nămnăm 20112011 ChínhChính tảtả Nghe-Nghe- viết:viết: NóiNói ngượcngược Bài 2: Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn sau: Đ VìVì saosao tata cườicười khikhi bịbị ngườingười kháckhác cùcù ?? Đ Để ( dải // rải // giải // giãi )) đápđáp câu hỏi này Một nhà ngiên cứu ỏ ĐạiĐại học Luân Đôn nước Anh, đã cho người mấy cù 1616 người tham ( ra // gia // da )) thí ngiệm vàvà ( rùng // dùng )) một thiết bị theo ( dõi // giỏi // rõi // giõi // )) phản ứng trong bộ ( nảo // não )) của từng người. Kết ( quã / quả ) cho thấy bộ ( não // nảo )) phân biệt rất chính xác cái cù lạlạ với cái cù quen. Khi một người tự cù thì bộ ( não // nảo ))sẽ làm cho người đđó mất vui bằng cách báo trước thứ tự đđộng tác cù Còn khi bị người khâc cù, do không ( thể // thễ )) ĐĐoán trước thứ tự của hoạthoạt đđộng, ta sẽ bị bất ngờ vàvà bật lên tiếng cười như là phản ứng tự vệ.
  4. ThứThứ baba ngàyngày 2626 thángtháng 44 nămnăm 20112011 ChínhChính tảtả Nghe-Nghe- viết:viết: NóiNói ngượcngược Đ VìVì saosao tata cườicười khikhi bịbị ngườingười kháckhác cùcù ?? Để giải đáp câu hỏi này, một nhà nghiên cứu ở Đại học Luân Đôn, nước Anh đã cho người máy cù 16 người tham gia thí nghiệm và dùng một thiết bị theo dõi phản ứng trong bộ não của từng người. Kết quả cho thấy bộ não phân bịêt rất chính xác cái cù lạ với cái cù quen Khi một người tự cù thì bộ não sẽ làm cho người đó mất vui bằng cách báo trước thứ tự động tác cù. Còn khi bị người khác cù, do không thể đoán trước thứ tự của hoạt động, ta sẽ bị bất ngờ và bật lên tiếng cười như là phản ứng tự vệ.