Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 22: Sầu riêng - Đinh Thị Xuân Hương

Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.
ppt 13 trang Đức Hạnh 09/03/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 22: Sầu riêng - Đinh Thị Xuân Hương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tiet_22_sau_rieng_dinh_thi_xuan_huo.ppt

Nội dung text: Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tiết 22: Sầu riêng - Đinh Thị Xuân Hương

  1. PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM LIÊM 1 ChàoChào mừngmừng quýquý ThầyThầy CôCô giáogiáo vềvề dựdự giờgiờ mônmôn ChínhChính tả!tả! Lớp:Lớp: 4A4A Ng­êi thùc hiÖn: Đinh Thị Xuân Hương
  2. Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 CHÍNH TẢ ( nghe - viết)
  3. Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 CHÍNH TẢ ( nghe - viết) HOC SINH ĐỌC BÀI HỌC SINH ĐỌC BÀI
  4. Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 CHÍNH TẢ ( nghe - viết) Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.
  5. Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 CHÍNH TẢ ( nghe - viết) ? Hãy tìm các tiếng trong bài mà các em hay viết nhầm? Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.
  6. Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 CHÍNH TẢ ( nghe - viết) Học sinh soát lỗi, gv chấm bài.
  7. Ch¨m Ngoan Häc Giái