Giáo án mầm non lớp lá - Đề tài: Vui cùng chữ cái p-q - Huỳnh Thị Trúc Hiền

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- Trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ cái p,q thông qua các trò chơi.

2. Kỹ năng.

- Rèn trẻ kỹ năng nhận biết và phát âm chữ cái p,q

3. Thái độ :

- Trẻ thích học chữ cái. Đoàn kết khi tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.

4. Chuẩn bị:

- Máy tính, nhạc, bảng ô chữ, chữ cái p,q, sách tranh p,q.

ppt 14 trang lananh 03/03/2023 11780
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án mầm non lớp lá - Đề tài: Vui cùng chữ cái p-q - Huỳnh Thị Trúc Hiền", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptgiao_an_mam_non_lop_la_de_tai_vui_cung_chu_cai_p_q_huynh_thi.ppt

Nội dung text: Giáo án mầm non lớp lá - Đề tài: Vui cùng chữ cái p-q - Huỳnh Thị Trúc Hiền

  1. *Hoạt động 1: Bé đoán xem gì? - Cô cho trẻ thẻ p,q cho trẻ phát âm lại. - Cô giới thiệu trò chơi “ chiếc nón kì diệu” trên máy. - Cách chơi: Cô cho trẻ lên click chuột tìm chữ cái p, q và phát âm lại cho đúng.
  2. *Hoạt động 2: Ai nhanh hơn - Trò chơi “ Ai nhanh hơn” - Cô chia lớp thành 4 đội, lần lượt từng bạn chạy lên tìm chữ cái p, q dán lên bảng. - - Luật chơi: Trong 1 đoạn nhạc đội nào dán nhiều hơn là đội thắng cuộc. - Trẻ nhận xét. Cô nhận xét - Trẻ phát âm lại.
  3. p e p p o p p c
  4. 35421 q p k h xe đa
  5. 35421 g Q k h ua đường