Giáo án mầm non lớp lá - Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ, Đề tài: Truyện Tích Chu - Hồ Thị Yến Ly

1. Mục tiêu:

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện,nhớ lời thoại nhân vật.

- Rèn trẻ nói lại lời thoại nhân vật.

- Giáo dục trẻ hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

2. Chuẩn bị:

- Sa bàn câu chuyện.

- Slide câu chuyện "Tích Chu".

- Trang phục cho trẻ đóng vai...

3. Gợi ý hoạt động:

ppt 31 trang lananh 03/03/2023 8780
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án mầm non lớp lá - Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ, Đề tài: Truyện Tích Chu - Hồ Thị Yến Ly", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptgiao_an_mam_non_lop_la_linh_vuc_phat_trien_ngon_ngu_de_tai_t.ppt

Nội dung text: Giáo án mầm non lớp lá - Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ, Đề tài: Truyện Tích Chu - Hồ Thị Yến Ly

  1. LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH ĐỀ TÀI: TRUYỆN "TÍCH CHU" LỚP: 4 - 5 TUỔI GV: HỒ THỊ YẾN LY
  2. Trong câu chuyện có những nv nào?
  3. Bà đã yêu thương Tích Chu như thế nào?
  4. Vì quá khát nước nên bà đã hóa thành gì?
  5. Chạy đuổi theo bà Tích Chu đã gặp ai?
  6. Sau khi uống nước suối tiên bà đã như thế nào?