Giáo án mầm non lớp lá - Lĩnh vực: Phát triển nhận thức, Đề tài: Vòng tuần hoàn của nước - Hồ Thị Yến Ly

1. Kiến thức:

    - Trẻ biết ích lợi của nước đối với đời sống của con người, biết nước có từ đâu .

2. Kỹ năng:

-Biết nhận biết, phân biệt những ích lợi của nước đối với đời sống của con người

-Có kỹ năng làm việc theo nhóm

3. Giáo dục:

          Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước

ppt 22 trang lananh 03/03/2023 7820
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án mầm non lớp lá - Lĩnh vực: Phát triển nhận thức, Đề tài: Vòng tuần hoàn của nước - Hồ Thị Yến Ly", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptgiao_an_mam_non_lop_la_linh_vuc_phat_trien_nhan_thuc_de_tai.ppt

Nội dung text: Giáo án mầm non lớp lá - Lĩnh vực: Phát triển nhận thức, Đề tài: Vòng tuần hoàn của nước - Hồ Thị Yến Ly

  1. LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN ĐỀ TÀI: VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC LỚP: 4 - 5 TUỔI GV: HỒ THỊ YẾN LY
  2. II. Chuẩn bị 1. Đồ dùng của cô: - Giáo án điện tử - Một số hình ảnh sưu tầm về việc giữ gìn vệ sinh nguồn nước 2. Đồ dùng của trẻ - Mỗi trẻ 1 lọ nước nhỏ sưu tầm từ nhà - 4 bảng chơi
  3. Bé tìm hiểu về nước - Mỗi trẻ sưu tầm và mang 1 lọ nước nhỏ đến lớp - Quan sát, đàm thoại trao đổi về đặc điểm của nước
  4. Bé biết gì về “cuộc phiêu lưu của những giọt nước”
  5. Các nguồn nước sông biển ao hồ
  6. Cho trẻ hoạt động theo nhóm, tìm và gắn hình ảnh về sự cần thiết của nước đối với đời sống con người
  7. Nước rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Chúng ta sử dụng nước như thế nào?
  8. Điều gì xảy ra nếu chúng ta dùng lãng phí nước? Giáo dục trẻ tiết kiệm nước
  9. - CC: Trẻ chia làm 2 đội xếp nhanh đúng thứ tự vòng tuần hoàn của nước - LC: Hết 1 bản nhạc, đội nào xếp đúng, xếp nhanh hơn sẽ giành chiến thắng