Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

“ Báo chí phản động Pháp, Mỹ đã phải nhận rằng: Điện Biên Phủ là cuộc thất bại to nhất từ ngày Pháp đầu hàng Đức (1940). Quân viễn chinh Pháp đã bị chặt mất đầu” (T.6, tr.567)

“ Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lê-nin trong thời đại ngày nay: chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công” (T.9, tr.661)

“ Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn” (T.9, tr.713)

ppt 16 trang lananh 16/03/2023 800
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_9_bai_27_cuoc_khang_chien_toan_quoc_chong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

  1. Tiết 35. Bài 27. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC ( 1953-1954) – T2( Mục II.2)
  2. TA CHUẨN BỊ CHO CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo . Kéo pháo vào trận địa Làm cầu vào trận địa Xe đạp thồ chuyển gạo, thuốc men vào Xẻ núi, mở đường ra mặt trận trận địa
  3. Tiết 35 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1/ Cuộc tiến công chiến lược được chia làm mấy đợt? Đông–Xuân 1953-1954 Em hãy cho biết diễn biến 2/ Chiến dịch lịch sử Điện của mỗi đợt. Biên Phủ a/ Vị trí của Điện Biên Phủ và âm mưu của địch. b/ Chủ trương của ta: Chia ra 3 đợt c/ Diễn biến:
  4. c/ Diễn biến: ĐỢT 2: Đồi Độc Lập Đợt 1: Từ 13 / 3 đến 17 / 3 /1954, ta tấn công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ PHÂN KHU BẮC Bản Kéo Đồi Him Lam phân khu Bắc.  Đợt 2: Từ 30 / 3 đến 26 / 4 /1954, ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm . PHÂN KHU TRUNG TÂM Ta tấn công đợt 1 Ta tấn công đợt 2 Ta tấn công đợt 3 Vòng vây sau đợt 1 Vòng vây sau đợt 2 PHÂN KHU NAM Chỉ huy sở của địch Hồng Cúm Sân bay địch Địch phản kích Cứ điểm của địch Sơ đồ chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 Địch rút lui
  5. NêuLỄ MỪNG MỘTkết quảCHIỀU CHIẾN của HÈ THẮNG chiếnLỊCH ỞSỬ LÒNG II. Cuộc tiến công chiến lược dịch lịchCHẢO sử Điện ĐiỆN BiênBIÊN Đông – Xuân 1953 – 1954 và NgồiChiến trên dịch võng Điện tre êm Biên Phủ Phủ? chiến dịch lịch sử Điện Biên Bốthắng kể chuyện lợi có Điệný nghĩa Biên lịch sử 1954. như thế nào? 1/ Cuộc tiến công chiến lược Bộ đội mình chiến thắng. Đông–Xuân 1953-1954. Lũ Tây bị bắt sống 2/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ta giải đi từng đoàn a/ Vị trí của Điện Biên Phủ và Tướng Đờ Cát xin hàng âm mưu của Pháp - Mĩ: b/ Chủ trương của ta: Bốt đồn đều san phẳng c/ Diễn biến: Cờ quyết chiến, quyết thắng d/ Kết quả:  Ta tiêu diệt hoàn Tung bay trên nóc hầm. e/toàn Ýnghĩa tập đoàn: cứ Làm điểm phá Điện sản Biên hoànPhủ, toànloại khỏikế hoạch vòng chiếnNa-va, đấu buộc Chiều mồng 7 tháng 5 Pháp16200 phải tên kíđịch, Hiệp thu định và pháGiơ -huỷne -vơ toàn bộ phương tiện chiến tranh. Lá cờ chiến thắng bay trên về việc chấm dứt chiến tranh ở Một chiều hè lịch sử. Đông Dương. nóc hầm tướng Đờ Cat-xtơ-ri. Tố Hữu
  6. BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ b/ Chủ trương của ta: mở chiến dịch Điện 1/ Mục đích: xoay chuyển cục diện chiến Biên Phủ, tiêu diệt lực lượng địch, giải tranh Đông Dương, hi vọng trong 18 tháng phóng Tây Bắc “kết thúc chiến tranh trong danh dự” c/ Diễn biến: 2/ Nội dung: (sgk/119) Đợt 1:13 / 3 đến 17 / 3 /1954, ta tấn công tiêu II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuândiệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Đợt 2:Từ 30 / 3 đến 26 / 4 /1954, ta tấn Biên Phủ 1954. công tiêu diệt các cứ điểm phía đông 1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông– phân khu Trung tâm Xuân 1953-1954 Ta mở một loạt chiến dịch buộc địch phải Đợt 3: 1 5 đến 7 / 5 / 1954, ta đánh chiếm phân tán lực lượng ra 5 nơi: Đồng bằng Bắc các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, và phân khu Nam. Chiều 7/5, ta đánh vào Plây Cu. Kế hoạch Na-va bước đầu bị phá Sở chỉ huy địch. 17 giờ 30’ ngày 7/5, sản Tướng Đờ Cát-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu ra hàng. a/ Vị trí của Điện Biên Phủ và âm mưu d/ Kết quả: Ta tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, thu và phá huỷ toàn bộ phương của Pháp-Mĩ: có vị trí chiến lược quan tiện chiến tranh. trọng, là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất e/ Ý nghĩa: phá sản hoàn toàn kế hoạch Đông Dương của Pháp. Na-va, buộc Pháp kí Hiệp định Giơ-ne-vơ.
  7. 1. Học bài cũ: - Tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ trên lược đồ. - Lập niêm biểu diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ. - Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ- ne-vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1954). - Vai trò của tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch.