Bài kiểm tra giữa kì 2 Lịch sử 6

Bài kiểm tra giữa kì 2 Lịch sử 6  bám sát theo cấu trúc đề thi chính thức để các em học sinh ôn tập và luyện
doc 7 trang lananh 20/03/2023 780
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra giữa kì 2 Lịch sử 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_giua_ki_2_lich_su_6.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra giữa kì 2 Lịch sử 6

  1. TUẦN 29 TIẾT 29 KIỂM TRA GIỮA KÌ II LỊCH SỬ 6 I / MỤC TIÊU -Nhằm giúp học sinh nắm vững những kiến thức trọng tâm thời Bắc thuộc và phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc -Kiểm tra được những hiểu biết và nắm kiến thức của hs để giáo viên rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy 1/ Về kiến thức -Trình bày được những biểu hiện về sự phát triển kinh tế nước ta ở thời kì Bắc thuộc -Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng -Nêu được quá trình thành lập nước Cham pa 2/Về thái độ -Giáo dục học sinh lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc 3/Về kĩ năng -Rèn luyện học sinh kĩ năng trình bày bài viết II / HÌNH THỨC KIỂM TRA Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận III/THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ CHỦ ĐỀ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG TN TL TN TL TN TL Chủ đề: Thời kì Bắc Nhận Trình Giải vận thuộc và đấu tranh biết bày Hiểu thích dụng giành độc lập được được được được kiến việc làm tình hình thời nguyên thức Hai Bà kinh tế gianvà nhân dẫn nhận Trưng nước ta chính đến cuộc xét sau khi từ thế kì sách khởi được giành I đến thế cai trị nghĩa các độc lập, kì VI của các Hai Bà chính các thứ triều Trưng , sách thuế nhà đại diễn chính Hán đặt phong biến , quyền ra trên kiến kết quả đô hộ đất nước Trung thực ta Quốc hiện Thời đối với trên gian nhân nước
  2. A. thuế muối , thuế sắt B. thuế muối , thuế rượu C .thuế rượu , thuế gạo D. thuế sắt , thuế ruộng đất Câu 3: Nhà Hán thực hiện các biện pháp để đồng hóa dân tộc ta là 1. tăng cường đưa người Hán sang nước ta 2.buộc dân ta phải nộp nhiều thứ thuế 3 . bắt dân ta học chữ Hán 4.bắt dân ta theo phong tục tập quán người Hán Đáp án: A . 1,2 đúng B .1,3,4 đúng C. 2,4 đúng D. 1.3 đúng Câu 4 : Thế kỉ III, triều đại phong kiến phương Bắc nào đô hộ nước ta ? A . Nhà Hán B. Nhà Lương C . Nhà Ngô D. Nhà Đường câu 5: Quốc gia Lâm Ấp có thế mạnh về gì? A. Lùc l­îng qu©n sù kh¸ m¹nh C. L·nh thæ réng lín B. §«ng d©n D. Vua tài giỏi Câu 6: Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ Trung Quốc nhằm A.giúp tổ chức lại chính quyền B.thôn tín đất đai biến nước ta thành một bộ phận của Trung Quốc C. tăng cường sức mạnh cho nhà nước mới D.mở rộng lãnh thổ nước ta Câu7 :Vương quốc của Chămpa có kinh đô đóng ở nước ta ngày nay thuộc tỉnh nào? A Ninh Thuận B .Quãng Nam C Bình Định D Phú Yên Câu 8: Sau khi giành quyền độc lập Hai Bà Trưng đã tiến hành các công việc gì? 1. tổ chức lại chính quyền 2. xá thuế 2 năm liền cho dân 3. giữ nguyên các thứ thuế do nhà Hán đặt ra 4. vẫn giữ luật pháp, lao dịch, cống nạp của nhà Hán Đáp án: A. 1, 2 đúng ; B . 1, 3, đúng ; C . 2, 3 đúng D . 1, 4 đúng Câu 9:Thành tựu nghệ thuât kiến trúc đặc sắc nhất của cư dân Chămpa là: A.công trình kiến trúc đền chùa B.các bức tượng phật C.kiến trúc nhà ở D.kiến trúc đền tháp Câu 10: Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa năm nào? A. Mïa xu©n n¨m 542 B. Mùa thu năm 545 C. Mùa xuân năm 543 D. Mùa xuân năm 544 Câu 11:ViÖc LÝ BÝ ®Æt tªn n­íc lµ V¹n Xu©n nãi lªn điều gì? A. Thể hiện công lao của Lý Bí B Đất nước mãi bền vững, dân ấm no C .Dòng tộc ông đời đời làm vua D. Mọi người nhớ ơn ông Câu 12 :Sau khi giành độc lập, Khu Liên xưng làm vua đặt tên nước là gì ?: A. V¹n Xu©n C. §¹i ViÖt B. L©m Êp D. §¹i Cæ ViÖt
  3. C. Mùa xuân năm 543 D. Mùa xuân năm 544 Câu 9:ViÖc LÝ BÝ ®Æt tªn n­íc lµ V¹n Xu©n nãi lªn điều gì? B. Thể hiện công lao của Lý Bí B Đất nước mãi bền vững, dân ấm no C .Dòng tộc ông đời đời làm vua D. Mọi người nhớ ơn ông Câu 10 :Sau khi giành độc lập, Khu Liên xưng làm vua đặt tên nước là gì ?: A. V¹n Xu©n C. §¹i ViÖt B. L©m Êp D. §¹i Cæ ViÖt Câu 11: Sau khi giành quyền độc lập Hai Bà Trưng đã tiến hành các công việc gì? 1. tổ chức lại chính quyền 2. xá thuế 2 năm liền cho dân 3. giữ nguyên các thứ thuế do nhà Hán đặt ra 4. vẫn giữ luật pháp, lao dịch, cống nạp của nhà Hán Đáp án: A. 1, 2 đúng ; B . 1, 3, đúng ; C . 2, 3 đúng D . 1, 4 đúng Câu 12:Thành tựu nghệ thuât kiến trúc đặc sắc nhất của cư dân Chămpa là: A.công trình kiến trúc đền chùa B.các bức tượng phật C.kiến trúc nhà ở D.kiến trúc đền tháp B PHẦN TỰ LUẬN (7 đ) Câu 1:Trình bày tình hình kinh tế nước ta từ thế kì I đến thế kỉ VI có gì thay đổi ? (2đ) Câu 2: Vì sao cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? Diễn biến và kết quả cuộc khởi nghĩa?(2đ) Câu 3: Nước Champa được thành lập như thế nào? Em có nhận xét gì về quá trình thành lập nước Champa (3đ) HẾT V / HƯỚNG DẪN CHẤM A TRẮC NGHIỆM : 3đ (Mỗi câu đúng 0,25đ ) Đề 1: câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án B A B C A B B A D A B B Đề 2: câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án C A B B B A B A B B A D B TỰ LUẬN Câu hỏi Nội dung Thang Ghi chú điểm
  4. VI / THỐNG KÊ ĐIỂM LỚP 8->10 6,5->7,8 5->6,3 Dưới 5 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 *RÚT KINH NGHIỆM: