Bài tập về nhà môn Toán Lớp 10 - Bài: Bài tập củng cố (Có đáp án)

Câu 1. Trên mặt phẳng Oxy, phương trình đường tròn tâm , bán kính R là : 

A. .                                  B. .

C..                                  D. .

Câu 2. Cho đường tròn , tâm và bán kính của lần lượt là

A. và .                B. và .              C. và.            D. và .

Câu 3. Trên mặt phẳng , phương trình đường tròn tâm , bán kính là

A. .                                      B.

 C. .                                     D. .

Câu 4. Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của đường tròn?

A. .                          B. .

C. .                             D. .

docx 1 trang lananh 03/03/2023 2460
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập về nhà môn Toán Lớp 10 - Bài: Bài tập củng cố (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_tap_ve_nha_mon_toan_lop_10_bai_bai_tap_cung_co_co_dap_an.docx

Nội dung text: Bài tập về nhà môn Toán Lớp 10 - Bài: Bài tập củng cố (Có đáp án)

  1. BÀI TẬP CỦNG CỐ (TRẮC NGHIỆM) Câu 1. Trên mặt phẳng Oxy, phương trình đường tròn C tâm I a;b , bán kính R là : 2 2 A. x a 2 y b 2 R2 .B. x a y b R . 2 2 2 2 C. x a y b R2 .D. x a y b R2 . Câu 2. Cho đường tròn C :x2 y2 2y 1 0 , tâm và bán kính của C lần lượt là A. 1;0 và 2 .B. 0;1 và 2 .C. 1;0 và 2 . D. 0;1 và 2 . Câu 3. Trên mặt phẳng Oxy , phương trình đường tròn C tâm I 1; 5 , bán kính R 4 là 2 2 A. x 1 2 y 5 2 8 . B. x 1 y 5 16 2 2 2 2 C. x 1 y 5 8 . D. x 1 y 5 16 . Câu 4. Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của đường tròn? A. x2 y2 0,14x 5y 57 0 . B. 3x2 4y2 2020x 17y 0 . C. 3x2 3y2 6x 9y 2 0 . D. x2 y2 2x 5y 2020 0 . Câu 5. Cho điểm M x0 ; y0 thuộc đường tròn C tâm I a;b . Phương trình tiếp tuyến của đường tròn C tại M điểm là A. x0 a x x0 y0 a y y0 0 .B. x0 a x x0 y0 b y y0 0 . C. x0 a x x0 y0 b y y0 0 . D. x0 a x x0 y0 b y y0 0 . Câu 6. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn? I x2 y2 4x 15y 12 0 . II x2 y2 3x 4y 20 0 . III 2x2 2y2 4x 6y 1 0 . A. Chỉ I B. Chỉ II . C. Chỉ III . D. Chỉ I và III . Câu 7. Điều kiện để C :x2 y2 2ax 2by c 0 là một đường tròn là A. a2 b2 c2 0 . B. a2 b2 c2 0. C. a2 b2 c 0 . D. a2 b2 c 0 . Câu 8. Đường tròn C :2x2 2y2 8x 4y 1 0 có tâm là điểm nào sau đây? A. 8; 4 . B. 2; 1 . C. 8; 4 . D. 2;1 . Câu 9. Đường tròn x2 y2 10x 11 0 có bán kính bằng bao nhiêu? A. 2 . B. 36 . C. 6 . D. 6 . Câu 10. Một đường tròn có tâm I 3; 2 tiếp xúc với đường thẳng : x 5y 1 0 . Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu? 14 7 A. 6 . B. 26 . C. . D. . 26 13 BẢNG ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C D B C C D C B C C