Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại số 9 Chương 2 - Trường THCS Phước Mỹ Trung

I.MỤC TIÊU

            - Kiểm tra lại quá trình tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh sau khi học xong chương II

            -Rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải, tâm lí thi cử

            -Đánh giá được mức độ học tập của học sinh để có biện pháp khắc phục ở các chương tiếp theo.

            - HS có điều kiện ôn tập chương II tốt hơn và xác định được kiến thức trọng tâm của chương.

     II. CHUẨN BỊ

  • GV: Soạn và phôtô đề kiểm tra.
  • HS: Ôn tập những kiến thức trọng tâm của chương II, thước kẻ, máy tính bỏ túi.

     III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

doc 7 trang lananh 17/03/2023 1040
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại số 9 Chương 2 - Trường THCS Phước Mỹ Trung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_mon_toan_dai_so_9_chuong_2_truong_thcs_ph.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại số 9 Chương 2 - Trường THCS Phước Mỹ Trung

  1. Trường THCS Phước Mỹ Trung Giáo án ĐS 9 Ngày soạn: Tuần 15 – Tiết 29 Ngày dạy: KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II I.MỤC TIÊU - Kiểm tra lại quá trình tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh sau khi học xong chương II -Rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải, tâm lí thi cử -Đánh giá được mức độ học tập của học sinh để có biện pháp khắc phục ở các chương tiếp theo. - HS có điều kiện ôn tập chương II tốt hơn và xác định được kiến thức trọng tâm của chương. II. CHUẨN BỊ - GV: Soạn và phôtô đề kiểm tra. - HS: Ôn tập những kiến thức trọng tâm của chương II, thước kẻ, máy tính bỏ túi. III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thơng hiểu Thấp Cao Cộng Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Hàm số Hiểu được điều Vận dụng được bậc nhất kiện để một hàm tính chất của số l hm số bậc hàm số bậc nhất nhất Số cu hỏi 1 2 1 4 Số điểm 0.5 1.0 1.0 2.5đ TL (25%) 2. Đồ thị Xác định được Vận dụng được cách vẽ đồ thị hàm của hàm hàm số khi biết số bậc nhất, vẽ được đồ thị của số đồ thị của nó hàm số bậc nhất y= ax+b Vận dụng được tính chất hàm số (a 0) tìm điều kiện của tham số để đồ thị tạo với OX một góc nhọn Số cu hỏi 1 1 1 3 Số điểm 0.5 0.5 2.0 3.0đ (30%) TL 3. Đường Nhận biết Vận dụng được Vận dụng điều thẳng được cặp điều kiện về hệ kiện hai đường song song đường thẳng số góc của thẳng song song và đường ở vị trí song đường thẳng y = để viết phương thẳng cắt song ax+b, vận dụng trình đường Năm học:2018-2019
  2. Trường THCS Phước Mỹ Trung Giáo án ĐS 9 Bảng mơ tả chi tiết về cc cu hỏi: Cu Cấp độ Mơ tả 1 TH Xác định được điều kiện một hàm số là hàm số bậc nhất 2 VDT Vận dụng được tính đồng biến của hàm số bậc nhất để xác định tham số 3 VDT Vận dụng được tính nghịch biến của hàm số bậc nhất để xác định tham số 4 TH Xác định được hàm số bậc nhất khi biết đồ thị của nó 5 NB Chỉ ra được các đường thẳng song song Vận dụng được tính chất hàm số tìm điều kiện của tham số để đồ thị tạo 6 VDT với Ox một góc nhọn Vận dụng được cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất để vẽ được đồ thị hàm bậc 7 VDT nhất cho trước Vận dụng điều kiện hai đường thẳng song song để viết phương trình đường VDC thẳng Vận dụng được điều kiện về hệ số góc của đường thẳng y = ax+b để tìm VDT điều kiện của tham số trong hm bậc nhất Vận dụng được điều kiện để hai đường thẳng song song để tìm điều kiện 8 VDT của tham số trong hàm bậc nhất Vận dụng được điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau để tìm điều kiện VDT của tham số trong hàm bậc nhất IV. ĐỀ BÀI A. Trắc nghiệm khách quan (3đ) Năm học:2018-2019
  3. Trường THCS Phước Mỹ Trung Giáo án ĐS 9 y = -x + 3 có đồ thị (D’) a/ Vẽ (D) và (D’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ b/ Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;3) và song song với đường thẳng (D) Cu 8 (3,0đ) Cho hàm số bậc nhất y = ( m – 3)x + 1 . Tìm m để: a/ Hàm số trên đồng biến trên R b/ Đồ thị hàm số trên song song với đường thẳng y = x + 3 c/ Đồ thị hàm số trên cắt đường thẳng y = 2x – 1 tại điểm có hoành độ bằng 2 V. ĐÁP ÁN * TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (mỗi câu đúng 0,5 điểm) M đề 1 1 2 3 4 5 6 D B A B C D M đề 2 1 2 3 4 5 6 B A D A B A *TỰ LUẬN Cu Ý Nội dung Điểm Năm học:2018-2019
  4. Trường THCS Phước Mỹ Trung Giáo án ĐS 9 *Thống kê điểm kiểm tra: Lớp Giỏi Kh T Bình Yếu Km TC Năm học:2018-2019