Giáo án Toán Số học 6 - Bài Kiểm tra 1 tiết - Trường THCS Phước Mỹ Trung

I) Mục tiêu:

1) Kiến thức: Hs nắm tập hợp phần tử của tập hợp, tập hợp con, nhân chia hai luỹ thừa cùng cơ số,  thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia.

2) Kỹ năng: Vận dụng lý thuyết tính nhanh, nhạy.

3) Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác.

II) Chuẩn bị:

GV: Soạn đề kiểm tra.

Hs: Học lý thuyết và xem bài tập.

III) Ma trận đề:

doc 7 trang lananh 17/03/2023 740
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Số học 6 - Bài Kiểm tra 1 tiết - Trường THCS Phước Mỹ Trung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_so_hoc_6_bai_kiem_tra_1_tiet_truong_thcs_phuoc.doc

Nội dung text: Giáo án Toán Số học 6 - Bài Kiểm tra 1 tiết - Trường THCS Phước Mỹ Trung

  1. Giáo án Số học 6 Trường THCS Phước Mỹ Trung Tuần: 6; Tiết 18 NS: Bài: KIỂM TRA MỘT TIẾT ND: . I) Mục tiêu: 1) Kiến thức: Hs nắm tập hợp phần tử của tập hợp, tập hợp con, nhân chia hai luỹ thừa cùng cơ số, thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia. 2) Kỹ năng: Vận dụng lý thuyết tính nhanh, nhạy. 3) Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác. II) Chuẩn bị: GV: Soạn đề kiểm tra. Hs: Học lý thuyết và xem bài tập. III) Ma trận đề: Cấp độ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU V DỤNG THẤP V DỤNG CAO TỔNG Chủ đề TN TL TN TL TN TL TN TL 1.Tập hợp -Nhận Hiểu và – phần tử biết viết tập của tập đđược hợp hợp tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng Số câu: C 1 C 9 2c Số điểm: 0.5đ 0.5đ 1đ Tỉ lệ phần 5% 5% 10% trăm 2.Tính Nhận Hiểu Áp dụng Vận Vận dung chất phép biết được qui tính chất dung tính chất cộng trừ được tắc nhân, phân tính đã học để nhân chia tính chia lũy phối của chất đ thực hiện lũy thừa chất thừa phép học để phép tính giao nhân đối thực tìm x hoán với phép hiện của cộng phép phép tính cộng tìm x Số câu: C 7b C 2 , 3 C 7d C 5 C 8a ,b 7c Số điểm: (1đ) (1đ) (1đ) 0.5đ 1đ 4,5đ Tỉ lệ phần 10% 10% 10% 5% 10% 45% trăm 3. Thứ tự Nhận Hiểu và Vận Vận dụng Vận thực hiện biết và tính được dụng kiến thức dụng đê các phép tính biểu thức kiến đã học để tính tính được trong thức đã thực hiện toán lũy trường học để các phép biểu thừa hợp đơn thực tính thức giản hiện dạng các phức tạp
  2. Giáo án Số học 6 Trường THCS Phước Mỹ Trung V) Đề kiểm tra: Mã đề 1: A. Phần trắc nghiệm khách quan: Hãy khoanh tròn câu đúng nhất.(3đ) Câu 1: Cho A = {0} A. A không phải là tập hợp; B. A là tập hợp có một phần tử; C. A là tập hợp rỗng; Câu 2: 28 .22 Viết dưới dạng một luỹ thừa là: A. 24; B. 25; C. 26; D. 210 Câu 3: 38: 32 Viết dưới dạng một luỹ thừa là: A. 36; B. 310; C. 96; D. 910 Câu 4: Kết quả của phép tính 2. (5. 42 – 18) bằng: A. 120; B. 124; C. 142; D. 104 Câu 5: Cho 156 –(x +61) = 82 kết quả của x bằng: A. 103; B. 123; C. 130; D. 13 Câu 6: Kết quả của phép tính 6. 4 : 3 + 2 .52 bằng: A. 77; B. 58; C. 87; D. 95
  3. Giáo án Số học 6 Trường THCS Phước Mỹ Trung B) Phần tự luận(7đ) Câu7: Tính nhanh (nếu có thể) a) 4 .52 – 3 ; b) 81 +243 +19 +57. c) 5. 42 – 18: 32 d) 85. 13 + 85. 87 – 500. e) 12: {390: [ 500 – ( 125 + 35 .7)]} f) 80 – [ 130 –(12 -4)2] Câu 8: Tìm x biết: a) 96 -3(x+1) = 42 b) x : 13 = 41 Câu 9: Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của nó. A = {13; 14; 15}
  4. Giáo án Số học 6 Trường THCS Phước Mỹ Trung VII) Thống kê Lớp Sỉ Số Giỏi Khá TB Yếu Kém Trên 5 Dưới 5 8 10 6 7,8 5 6,3 3,5 4,8 0 3,3 64 36 65 36 Tổng *Nhận xét: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .