Ngân hàng câu hỏi và bài tập môn Tin học 6

Ngân hàng câu hỏi và bài tập môn Tin học 6 bám sát theo cấu trúc đề thi chính thức để các em học sinh ôn tập và luyện
doc 7 trang lananh 20/03/2023 940
Bạn đang xem tài liệu "Ngân hàng câu hỏi và bài tập môn Tin học 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docngan_hang_cau_hoi_va_bai_tap_mon_tin_hoc_6.doc

Nội dung text: Ngân hàng câu hỏi và bài tập môn Tin học 6

  1. NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN: TIN HỌC 6 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Trên khu vực chính của bàn phím, hàng phím nào là quan trọng nhất? A. Hàng dưới; B. Hàng trên; C. Cơ sở; D. Hàng số. Câu 2. Tai người bình thường không thể tiếp nhận được thông tin nào dưới đây? A. Tiếng đàn vọng từ nhà bên; B. Tiếng suối chảy róc rách trên đỉnh núi ở cách xa hàng trăm cây số; C. Tiếng chim hót; D. Tiếng chuông reo gọi cửa. Câu 3. Bộ phận nào được xem là bộ não của máy tính? A. USB; B. Bộ nguồn; C. CPU; D. Đĩa cứng. Câu 4. Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học là: A. Văn bản, âm thanh, hình ảnh; B. Các con số, hình ảnh, văn bản; C. Văn bản, chữ viết, tiếng nói; D. Âm thanh, chữ viết, tiếng đàn piano. Câu 5. Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu? A. Khả năng lưu trữ lớn; B. khả năng làm việc không mệt mỏi; C. Khả năng tính toán nhanh và chính xác; D. Tất cả các ý trên. Câu 6. Khi luyện gõ mười ngón trên bàn phím em cần chú ý gì? A. Mắt nhìn thẳng vào màn hình; B. Bàn phím ở vị trí trung tâm, hai tay để thả lỏng trên bàn phím; C. Lưng thẳng, đầu thẳngg không ngửa ra sau cũng không cúi về trước; D. Tất cả các ý trên. Câu 7. Có bao nhiêu thao tác với chuột A. 6 thao tác; B. 3 thao tác; C. 5 thao tác; D. 4 thao tác. Câu 8. Máy tính có thể dùng để điều khiển: A. mặt rơi của đồng xu được em tung lên cao; B. đường bay của những con ong trong rừng; C. đường đi của đàn cá ngoài biển; D. tàu vũ trụ bay trong không gian. Câu 9. Chương trình máy tính là: A. Tập hợp những câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện; B. Chương trình giúp em luyện tập chuột; C. Tập hợp những trò chơi trên máy tính; D. Chương trình giúp em gõ phím nhanh. Câu 10. Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào A. Khả năng lưu trữ lớn; B. Khả năng và sự hiểu biết của con người; C. Khả năng tính toán nhanh; D. Khả năng làm việc không mệt mỏi. Câu 11. Trình tự quá trình ba bước là: A. Nhập → Xử lí → Xuất; B. Xử lí → Xuất → Nhập; C. Xuất → Nhập → Xử lí; D. Nhập → Xuất → Xử lí Câu 12. Tệp là: A. Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần cứng B. Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần mềm C. Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ. D. Nơi lưu trữ thông tin về hệ thống máy tính Câu 13. Phần mềm Mario để làm gì? A. Luyện chuột B. Luyện gõ nhanh C. Chơi game D. Quan sát hệ mặt trời
  2. Câu 28. Quyển truyện tranh "Đô - rê - mon" là thông tin dạng: A. Hình ảnh; B. Văn bản, hình ảnh; C. Chữ viết; D. Văn bản. Câu 29. Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên tệp? A. Baitap.doc; B. Toanhoc; C.Baihat_doc; D. Thuvien*txt. Câu 30. Tên các thư mục trong đường dẫn được cách nhau bởi dấu A. /; B. \; C. *; D. ?. Câu 31. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là: A. Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình; B. Cung cấp giao diện cho người dùng; C. Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính; D. Tất cả các ý trên. Câu 32. Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính theo cấu trúc A. hình cây gồm các thiết bị lưu trữ và phần mềm B. hình cây gồm thư mục tệp và phần cứng; C. hình cây gồm các tệp và thư mục; D. hình cây gồm các phần cứng và phần mềm. Câu 33. Nút dùng để làm gì? A. Đóng cửa sổ và kết thúc chương trình; B. Phóng to; C. Thu nhỏ; D. Thu nhỏ thành biểu tượng trên thanh công việc; Câu 34. Vai trò quan trọng của hệ điều hành là: A. Giúp người ta gõ bàn phím nhanh; B. Điều chỉnh cho màn hình máy tính được rõ nét; C. Thực hiện điều khiển các hoạt động của phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chương trình; D. Thực hiện điều khiển các chương trình. Câu 35. Dạng thông tin mà máy tính có thể tiếp nhận được là A. âm thanh; B. dãy bit; C. văn bản; D. hình ảnh. Câu 36. Máy tính của em nếu không có hệ điều hành thì: A. Máy tính sẽ không hoạt động; B. Hoạt động của hệ thống máy tính vẫn diễn ra bình thường; C. Màn hình sẽ không sáng lên; D. Chuột và bàn phím không hoạt động. Câu 37. Người ta chia phần mềm thành hai loại chính là: A. Phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu; B. Phần mềm làm việc và phần mềm giải trí; C. Phần mềm học tập và phần mềm trò chơi; D. Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Câu 38. Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính? A. Phần mềm luyện gõ bàn phím bằng mười ngón; B. Hệ điều hành; C. Phần mềm soạn thảo văn bản; D. Phần mềm luyện tập chuột. Câu 39. Máy tính chỉ hoạt động khi có A. Một phần là phần cứng; B. Một phần là phần mềm; C. Hai phần là phần mềm và phần cứng; D. Hai phần là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Câu 40 Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm có:
  3. Câu 50: Để xóa thư mục sau khi chọn thư mục cần xóa ta cần nhấn phím nào sau đây: A. Enter B. Delete. C. End D. Home. Câu 51: Sau khi xóa tệp tin và thư mục, tệp tin và thư mục bị xóa được đưa vào đâu? A. My Computer (Máy tính của tôi) B. My Documents(Tài liệu của tôi). C. Recycle Bin (Thùng rác) D. Ổ đĩa C. Câu 52: Trong windows, “thùng rác” dùng để làm gì? A. Chứa văn bản, B. Chứa hình ảnh. C. Chứa thư mục. D. Chứa các tệp và thư mục đã xóa. Câu 53: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền. A. Nằm trên thanh công việc. B. Nằm tại một góc của màn hình. C. Nằm trong cửa sổ My Computer. D. Nằm trên các biểu tượng chương trình. Câu 54: Nút lệnh nào sau đây dùng để đóng cửa sổ? A. B. C. D. Câu 55: Để khởi động một chương trình trên hệ điều hành windows, em thực hiện thao tác nào dưới đây. A. Nháy chuột trên biểu tượng của chương trình B. Gõ lệnh bằng bàn phím. C. Nháy đúp chuột trên biểu tượng của chương trình. D. Di chuyển biểu tượng chương trình đến vị trí khác. Câu 56: Cho đường dẫn sau: D:\THCS\Lop6\Tin hoc 6\ Bai tap.doc. Thư mục Tin hoc 6 là con của thư mục: A. D:\ B. THCS C: Lop6 D. Bai tap.doc Câu 57: Trong các câu sau, những câu nào đúng. A. Thư mục có thể chứa tệp tin. B. Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác. C. Thư mục có thể chứa các thư mục con. D. Tệp tin luôn chứa các thư mục con. Câu 58: Hãy ghép nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp
  4. Câu 3: Sao chép tệp tin luyện tập chuột vào thư mục của lớp em đang học. Câu 4: Đổi tên tệp tin đó thành tệp Thuc hanh. Câu 5: Xóa thư mục BAI KIEM TRA. Câu 6: Đóng tất cả các cửa sổ đang mở.