SKKN Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Thị Trấn Ba Tri

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến:

              CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN BA TRI       

            -Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: BÙI THỊ OANH

            -Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác quản lý giáo dục mầm non

-Mô tả bản chất của sáng kiến:

+ Tình trạng giải pháp đã biết:

doc 16 trang lananh 17/03/2023 1340
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Thị Trấn Ba Tri", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docskkn_cong_tac_nang_cao_chat_luong_doi_ngu_can_bo_quan_ly_gia.doc

Nội dung text: SKKN Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Thị Trấn Ba Tri

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Mã số Kính gửi: Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Tôi ghi tên dưới đây: Số Họ và tên Ngày tháng Nơi công Chức Trình độ Tỷ lệ( %) TT năm sinh tác( hoặc danh chuyên đóng góp nơi thường môn vào việc tạo trú) ra sáng kiến Trường MG Hiệu 01 Bùi Thị Oanh 21.8.1966 ĐHSPMN 100% Thị Trấn trưởng Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN BA TRI -Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: BÙI THỊ OANH -Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác quản lý giáo dục mầm non -Mô tả bản chất của sáng kiến: + Tình trạng giải pháp đã biết: Ngày 15 tháng 06 năm 2004 Ban chấp hành Trung Ương đã ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trong chỉ thị có nêu “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nồng cốt, có vai trò quan trọng”.
  2. Với vai trò là hiệu trưởng quản lý trường mẫu giáo, thuộc bậc học mầm non, chính vì xác định được tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đội ngũ nhà giáo giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đây là lực lượng nồng cốt, chủ yếu để cùng cán bộ quản lý nhà trường đưa các mục tiêu giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra cho ngành giáo dục trở thành hiện thực. Vì vậy để góp phần tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời từng bước xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại trường mẫu giáo Thị Trấn lớn mạnh về số lượng và đồng bộ về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục, hội nhập quốc tế. Từ nhận thức trên tôi đã chọn sáng kiến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Thị Trấn để tiến hành nghiên cứu và vận dụng nhiều giải pháp nhằm thực hiện đề tài. + Mục đích của sáng kiến: Nhằm đánh giá đúng thực chất đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý để có kế hoạch đưa đi đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đủ số lượng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực sư phạm đáp ứng mục tiêu yêu cầu giáo dục thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Chỉ thị 40-CT/TW. + Nội dung sáng kiến: Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: So với trước đây xây dựng được môi trường sư phạm đoàn kết, dân chủ và cộng đồng trách nhiệm cao trong công tác giáo dục. Giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công không còn sự so bì, lánh việc. Tự giác phối hợp cùng nhau, học tập lẫn nhau để nâng cao năng lực chuyên môn.
  3. Nhân tố đóng vai trò quyết định về chất lượng chăm sóc giáo dục trong trường lớp mầm non chính là đội ngũ giáo viên. Xác định được điều đó, trong từng kế hoạch hoạt động đã đề ra nhiều biện pháp phối hợp cùng Công đoàn cơ sở, ban nữ công làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ khuyến khích giúp giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới giáo dục. Ban giám hiệu đã chủ động làm tốt công tác rà soát, xác định năng lực chuyên môn từng giáo viên để xây dựng kế hoạch đưa đi đào tạo bồi dưỡng phù hợp từng thời điểm, đồng thời nắm được năng lực của giáo viên, để phân công nhiệm vụ phù hợp , phát huy tối đa năng lực, sở trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ban giám hiệu cũng đổi mới công tác quản lý chuyên môn, xem hình thức đào tạo tại chổ cũng là điểm mạnh trong nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức phong trào đăng ký tiết dạy tốt trong các đợt phát động lập thành tích chào mừng các ngày hội, ngày lễ 20/11, ngày thành lập Đảng 3 tháng 2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 Trong phân công giáo viên giảng dạy có sự đầu tư giáo viên dạy giỏi đi kèm giáo viên trung bình; giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm kèm với giáo viên mới ra trường, tạo sự tương tác, hỗ trợ giúp đở nhau cùng tiến bộ. Bồi dưỡng thông qua các chuyên đề, hội giảng, các hoạt động phong trào của ngành: để các lần tổ chức thao giảng cấp trường, hội giảng cấp huyện được thành công, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch giao cho tổ chuyên môn, giáo viên chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phân công giáo viên có năng lực sử dụng máy trình chiếu, chọn lựa các tư liệu và chuẩn bị nội dung triển khai chặt chẻ, thông qua đó cán bộ, giáo viên, nhân viên không chỉ nâng lên về năng lực chuyên môn, kỷ thuật trình chiếu ứng dụng công nghệ thông tin, mà còn phát triển về năng lực tổ chức quản lý.
  4. Đối với cán bộ quản lý: (3/3 nhân sự) đều đạt chuẩn trình độ chuyên môn trên chuẩn, đạt trình độ quản lý giáo dục mầm non và trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đạt chứng chỉ A tin học, có khả năng vận dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chuyên môn. Đối với giáo viên: 16/16 giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn – tỉ lệ 100%. Đạt chứng chỉ A tin học 16/16 giáo viên, có 2 đạt chứng chỉ B tin học, 100% giáo viên biết vận dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng và ứng dụng 1 phần giáo án điện tử trong đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giảng dạy. Tham gia hội thi thiết kế giáo án điện tử đạt giải nhì vòng huyện. 08/16 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn – tỉ lệ 50%, trong đó có 02 giáo viên đạt trình độ Đại học mầm non, 06 giáo viên đạt trình độ Cao đẳng mầm non và hiện nay có 08 giáo viên theo học Đại học, cao đẳng mầm non, sắp tới sẻ nâng trình độ giáo viên trên chuẩn đạt tỉ lệ 100%. Trong điều kiện hiện nay việc nâng trình độ chuyên môn của CB.GV hầu hết đều do giáo viên tự lực là chính. Nếu qui ra thành tiền, thì trong năm học qua đã góp phần cùng ngân sách Nhà nước giảm chi phí đào tạo giáo viên với kinh phí: Tám mươi tám triệu đồng. Học vi tính: 16 giáo viên x 500.000 đ = 8.000.000 đ Dự học các lớp trên chuẩn 08 GV x 10.000.000 đ = 80.000.000 đ Về chất lượng tay nghề: Có 15 giáo viên đạt tay nghề giáo viên dạy giỏi cấp trường – tỉ lệ 100% (còn 01 giáo viên do mới tuyển dụng chưa đủ điều kiện dự thi). 06/16 giáo viên đạt tay nghề giáo viên dạy giỏi cấp huyện – tỉ lệ 37,5% và 03 giáo viên dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh – năm học 2012-2013. Công tác phát triển đảng viên trong giáo viên, nhân viên được chú trọng, năm học 2012-2013 phát triển đảng viên mới 05 đối tượng, tăng tỉ lệ đảng viên đạt
  5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số (do thường trực ghi) 1. Tên sáng kiến: CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN BA TRI 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác quản lý giáo dục mầm non 3. Mô tả bản chất của sáng kiến: 3.1. Tình trạng giải pháp đã biết: Ngày 15 tháng 06 năm 2004 Ban chấp hành Trung Ương đã ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trong chỉ thị có nêu “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nồng cốt, có vai trò quan trọng”.
  6. Với vai trò là hiệu trưởng quản lý trường mẫu giáo, thuộc bậc học mầm non, chính vì xác định được tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đội ngũ nhà giáo giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đây là lực lượng nồng cốt, chủ yếu để cùng cán bộ quản lý nhà trường đưa các mục tiêu giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra cho ngành giáo dục trở thành hiện thực. Vì vậy để góp phần tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời từng bước xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại trường mẫu giáo Thị Trấn lớn mạnh về số lượng và đồng bộ về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục, hội nhập quốc tế. Từ nhận thức trên tôi đã chọn sáng kiến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Thị Trấn để tiến hành nghiên cứu và vận dụng nhiều giải pháp nhằm thực hiện đề tài. 3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: - Mục đích của giải pháp: Nhằm đánh giá đúng thực chất đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý để có kế hoạch đưa đi đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đủ số lượng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực sư phạm đáp ứng mục tiêu yêu cầu giáo dục thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Chỉ thị 40-CT/TW. - Nội dung giải pháp: Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: So với trước đây xây dựng được môi trường sư phạm đoàn kết, dân chủ và cộng đồng trách nhiệm cao trong công tác giáo dục. Giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công không còn sự so bì, lánh việc. Tự giác phối hợp cùng nhau, học tập lẫn nhau để nâng cao năng lực chuyên môn.
  7. Nhân tố đóng vai trò quyết định về chất lượng chăm sóc giáo dục trong trường lớp mầm non chính là đội ngũ giáo viên. Xác định được điều đó, trong từng kế hoạch hoạt động đã đề ra nhiều biện pháp phối hợp cùng Công đoàn cơ sở, ban nữ công làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ khuyến khích giúp giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới giáo dục. Ban giám hiệu đã chủ động làm tốt công tác rà soát, xác định năng lực chuyên môn từng giáo viên để xây dựng kế hoạch đưa đi đào tạo bồi dưỡng phù hợp từng thời điểm, đồng thời nắm được năng lực của giáo viên, để phân công nhiệm vụ phù hợp , phát huy tối đa năng lực, sở trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ban giám hiệu cũng đổi mới công tác quản lý chuyên môn, xem hình thức đào tạo tại chổ cũng là điểm mạnh trong nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức phong trào đăng ký tiết dạy tốt trong các đợt phát động lập thành tích chào mừng các ngày hội, ngày lễ 20/11, ngày thành lập Đảng 3 tháng 2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 Trong phân công giáo viên giảng dạy có sự đầu tư giáo viên dạy giỏi đi kèm giáo viên trung bình; giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm kèm với giáo viên mới ra trường, tạo sự tương tác, hỗ trợ giúp đở nhau cùng tiến bộ. Bồi dưỡng thông qua các chuyên đề, hội giảng, các hoạt động phong trào của ngành: để các lần tổ chức thao giảng cấp trường, hội giảng cấp huyện được thành công, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch giao cho tổ chuyên môn, giáo viên chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phân công giáo viên có năng lực sử dụng máy trình chiếu, chọn lựa các tư liệu và chuẩn bị nội dung triển khai chặt chẻ, thông qua đó cán bộ, giáo viên, nhân viên không chỉ nâng lên về năng lực chuyên môn, kỷ thuật trình chiếu ứng dụng công nghệ thông tin, mà còn phát triển về năng lực tổ chức quản lý.