Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 4. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

1. Trồng trọt trên đất dốc
Hoạt động cả lớp:
Đọc mục 1 SGK, quan sát tranh, cho biết:

- Người dân ở Hoàng Liên Sơn thường trồng những cây gì? ở đâu?
- Ruộng bậc thang được làm ở đâu? Tại sao phải làm ruộng bậc thang?

ppt 13 trang Đức Hạnh 09/03/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 4. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_tiet_4_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_d.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 4. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

  1. Thø t­ ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2010 §Þa lÝ Tiết 4. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn 1. Trồng trọt trên đất dốc Hoạt động cả lớp: Đọc mục 1 SGK, quan sát tranh, cho biết: - Người dân ở Hoàng Liên Sơn thường trồng những cây gì? ở đâu? - Ruộng bậc thang được làm ở đâu? Tại sao phải làm ruộng bậc thang?
  2. Thø t­ ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2010 §Þa lÝ TiếtTiết 4.4. HoạtHoạt độngđộng sảnsản xuấtxuất củacủa ngườingười dândân ởở HoàngHoàng LiênLiên SơnSơn 1. Trồng trọt trên đất dốc. 2. Nghề thủ công truyền thống. Hoạt động nhóm đôi Dựa vào SGK và vốn hiểu biết trao đổi trả lời câu hỏi . 1. Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn. 2. Hàng thổ cẩm được dùng để làm gì ? Để phục vụ đời sống sản xuất, người dân ở đây làm nhiều nghề như: dệt, may, thêu, đan lát, rèn, đúc (hình 2) tạo nên nhiều sản phẩm đẹp, đặc biệt là hàng thổ cẩm được khách du lịch rất thích mua.
  3. Quy trình sản xuất phân lân Khai thác Làm giàu Sản xuất quặng A-pa-tit quặng phân lân Chuyên chở Phân lân sản phẩm
  4. Bài học tạm dừng tại đây! Về nhà các em học bài theo câu hỏi trong SGK.