Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 7: Một số dân tộc ở Tây Nguyên - Ngô Thanh Bổng

1. Tây Nguyên
nơi có nhiều dân tộc chung sống
Ở Tây Nguyên có rất nhiều dân tộc cùng chung sống. Trong đó có những dân tộc đã định cư lâu đời ở đây như Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng,... Bên cạnh đó cũng có những dân tộc mới di cư đến vùng đất này như Kinh, Mông, Tày, Nùng,... Tuy nhiên đây lại là vùng thưa dân của nước ta .
ppt 16 trang Đức Hạnh 09/03/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 7: Một số dân tộc ở Tây Nguyên - Ngô Thanh Bổng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_tiet_7_mot_so_dan_toc_o_tay_nguyen_ng.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 7: Một số dân tộc ở Tây Nguyên - Ngô Thanh Bổng

  1. BÀI 6. MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN Gv: Ngô Thanh Bổng Tiểu học Khánh Thượng
  2. Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Địa lí Một số dân tộc ở Tây Nguyên Người Ba-na Người Giẻ-chiêng Người Gia-rai
  3. Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Địa lí Một số dân tộc ở Tây Nguyên 1. Tây Nguyên - nơi có nhiều dân tộc chung sống Ở Tây Nguyên có rất nhiều dân tộc cùng chung sống. Trong đó có những dân tộc đã định cư lâu đời ở đây như Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng, Bên cạnh đó cũng có những dân tộc mới di cư đến vùng đất này như Kinh, Mông, Tày, Nùng, Tuy nhiên đây lại là vùng thưa dân của nước ta .
  4. Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008 Địa lí Một số dân tộc ở Tây Nguyên
  5. Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Địa lí Một số dân tộc ở Tây Nguyên 2. Nhà rông ở Tây Nguyên Các dân tộc ở Tây Nguyên sống tập trung thành các buôn, sinh hoạt tập thể ở nhà rông. Nhà rông là ngôi nhà lớn nhất của buôn, là nơi hội họp, tiếp khách, tổ chức lễ hội, Nhà rông là biểu hiện của sự giàu có, sung túc của mỗi buôn làng.
  6. Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Địa lí Một số dân tộc ở Tây Nguyên 3. Trang phục, lễ hội Lễ hội cồng chiêng Lễ ăn cơm mới Hội xuân Hội đua voi Ở Tây Nguyên, lễ hội thường tổ chức vào mùa xuân hoặc sau vụ thu hoạch. Các lễ hội đặc sắc ở đây là: lễ hội cồng chiêng, hội đua voi, hội xuân, lễ ăn cơm mới,
  7. Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Địa lí Một số dân tộc ở Tây Nguyên Tây Nguyên Nhiều dân tộc Nhà rông Trang phục, lễ hội cùng chung sống
  8. Thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2009 Địa lí Một số dân tộc ở Tây Nguyên Khố, váy là đặc trưng của người Tây Nguyên T R A N G P H Ụ C