Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 6: Tây Nguyên

Em có nhận xét gì về khí hậu ở Tây Nguyên.
Khí hậu Tây Nguyên có 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa
Mùa mưa thường có những ngày mưa kéo dài liên miên, cả rừng núi bị phủ bởi màn nước trắng xóa.
Vào mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở.
ppt 24 trang Đức Hạnh 09/03/2024 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 6: Tây Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_dia_li_lop_4_tiet_6_tay_nguyen.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 6: Tây Nguyên

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ ? Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những cây gì? Trồng cây ăn quả và cây công nghiệp, đặc biệt là trồng chè. Đồi chè ở Thái Nguyên Trang trại trồng vải ở Bắc Giang
 2. Bài mới
 3. ĐỊA LÍ: Tây Nguyên là vùng đất như thế nào? Tây nguyên là vùng đất cao, rộng lớn, gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp TÂY NGUYÊN khác nhau. Bản đồ địa hình Việt Nam
 4. ĐỊA LÍ: Hãy sắp xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao Cao nguyên Độ cao trung bình Kon Tum 500 m Đắk Lắk 400 m Lâm Viên 1500 m Di Linh 1000 m Bảng số liệu về độ cao của các cao nguyên
 5. ĐỊA LÍ:
 6. ĐỊA LÍ:
 7. ĐỊA LÍ: 2. Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt : mùa mưa và mùa khô.
 8. ĐỊA LÍ: Bảng số liệu về lượng mưa trung bình ở Buôn Ma Thuột Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lượng mưa 4 6 22 97 226 241 266 293 298 205 93 22 (mm) Mùa Mùa khô Mùa mưa Hãy cho biết ở Buôn Ma Thuột có những mùa nào ? + Mùa mưa vào những tháng nào? + Mùa khô vào những tháng nào?
 9. ĐỊA LÍ: 1.Vùng đất cao, rộng lớn bao gồm các cao nguyên xếp tầng khác nhau. Tây Nguyên 2. Cao nguyên thấp nhất trong các cao nguyên ở Tây Nguyên. Đăk Lăk
 10. ĐỊA LÍ: .Khí hậu Tây nguyên có: A. Hai mùa không rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. B. Hai mùa rõ rệt là mùa hạ nóng bức và mùa đông lạnh. C. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. D. Hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
 11. Ghi nhí T©y nguyªn gåm c¸c cao nguyªn xÕp tÇng cao thÊp kh¸c nhau nh­ cao nguyªn Kon tum, §¾k l¾k, L©m viªn, Di linh, ë ®©y khÝ hËu cã hai mïa râ rÖt: mïa m­a vµ mïa kh«.