Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 12: Đồng bằng Bắc Bộ - Cao Thị Thu Ba

1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc
* Đồng bằng Bắc Bộ có diện tích như thế nào?
- Đồng bằng Bắc Bộ có diện tích khoảng
15 000 ki-lô-mét vuông.
- Lớn thứ hai trong các đồng bằng ở nước ta
ppt 24 trang Đức Hạnh 09/03/2024 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 12: Đồng bằng Bắc Bộ - Cao Thị Thu Ba", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_dia_li_lop_4_tiet_12_dong_bang_bac_bo_cao_thi_thu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 12: Đồng bằng Bắc Bộ - Cao Thị Thu Ba

 1. TRƯỜNGTRƯỜNG THTH ĐINHĐINH BỘBỘ LĨNHLĨNH GV : CAO THỊ THU BA
 2. Thø năm ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc. 2. Sông ngoài và hệ thống đê ngăn lũ.
 3. Thø năm ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc Lược đồ đồng bằng Bắc Bộ
 4. Thø năm ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc *Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa những con sông nào bồi đắp nên? Sông Hồng và sông Thái Bình tạo nên đồng bằng Bắc Bộ.
 5. Thø năm ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc * Địa hình ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì? Địa hình thấp, bằng phẳng, sông chảy uốn lượn quanh co.
 6. Thø năm ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc * Đồng bằng Bắc Bộ có diện tích như thế nào? - Đồng bằng Bắc Bộ có diện tích khoảng 15 000 ki-lô-mét vuông. - Lớn thứ hai trong các đồng bằng ở nước ta.
 7. Thø năm ngµy 11th¸ng 11n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc 2. Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ: THẢO LUẬN N2 - Quan sát lược đồ và cho biết đồng bằng Bắc Bộ có những con sông nào?
 8. S«ng Hång
 9. Thø năm ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2. Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ: . Mùa mưa ở đồng bằng Bắc Bộ trùng với mùa nào trong năm? Đồng bằng Bắc Bộ mưa nhiều vào mùa hạ. . Vào mùa mưa nước các sông ở đây như thế nào? Mùa mưa nước sông dâng cao thường gây lũ lụt.
 10. Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc 2. Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ:
 11. Thø năm ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 1. Đồng bằng lớn ở miền Bắc 2. Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ: GHI NHỚ Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. Đây là đồng bằng châu thổ lớn thứ hai ở nước ta, do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên. Đồng bằng có bề mặt khá bằng phẳng, có nhiều sông ngòi; ven các sông có đê để ngăn lũ.
 12. Thø năm ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Địa lí: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Dăn dò: -Học thuộc bài. -Chuẩn bị bài sau: Người dân ở ĐB Bắc Bộ