Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 15: Nhà Trần và việc đắp đê - Trần Thị Yến

1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:
Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.
Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng
khó khăn thường gây ra lũ lụt.
2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:
- Năm 1248 mở chiến dịch đắp đê.
- Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê, vua Trần cũng trông nom việc đắp đê, đặt chức Hà đê sứ.
ppt 24 trang Đức Hạnh 11/03/2024 360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 15: Nhà Trần và việc đắp đê - Trần Thị Yến", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_15_nha_tran_va_viec_dap_de_tran.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 15: Nhà Trần và việc đắp đê - Trần Thị Yến

 1. Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử: - Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào? - Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng lại đất nước?
 2. Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê 1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê: - Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước. - - Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng khó khăn thường gây ra lũ lụt.
 3. Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê Hoạt động nhóm 4 Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn “ Nhà Trần rất quan tâm triều đại đắp đê. ” thảo luận và trả lời câu hỏi ở phiếu: - Chiến dịch đắp đê diễn ra năm nào? Tìm các sự kiện trong bài nói lên sự quan tâm đến đê điều của nhà Trần?
 4. Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê
 5. Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê Thảo luận nhóm đôi Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn còn lại thảo luận 2 câu hỏi sau: -Nhà Trần đã thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê? -Hệ thống đê điều đó đã giúp gì cho sản xuất và đời sống của nhân dân ta?
 6. Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê
 7. Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê Thảo luận nhóm đôi Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn còn lại thảo luận 2 câu hỏi sau: -Nhà Trần đã thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê? -Hệ thống đê điều đó đã giúp gì cho sản xuất và đời sống của nhân dân ta?
 8. Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê Liên hệ - Em hãy kể tóm tắt về một cảnh lũ lụt mà em được chứng kiến hoặc được biết qua các phương tiện thông tin?
 9. Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê Xem xong đoạn phim trên em có suy nghĩ gì?
 10. Hå chøa n­íc thuû ®iÖn rµo qu¸n – qu¶ng trÞ
 11. ®Ëp x· h­íng t©n – qu¶ng trÞ