Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 13: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) - Trần Thị Thùy Trang

Ông đã thực hiện chủ trương đó như thế nào?
Cuối năm 1075, Lý Thường Kiệt chia quân thành hai đạo quân thủy và quân bộ bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (TQ) rồi rút về.
ppt 27 trang Đức Hạnh 11/03/2024 360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 13: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) - Trần Thị Thùy Trang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_13_cuoc_khang_chien_chong_quan.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 13: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) - Trần Thị Thùy Trang

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG Giáo viên : Trần Thị Thùy Trang
 2. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010
 3. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Hoạt động 1: Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược Tống. (Làm việc cá nhân)
 4. LÝ THƯỜNG KIỆT ÑEÀN THÔØ LYÙ THÖÔØNG KIEÄT
 5. Ông đã thực hiện chủ trương đó như thế nào? Cuối năm 1075, Lý Thường Kiệt chia quân thành hai đạo quân thủy và quân bộ bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (TQ) rồi rút về.
 6. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Hoạt động 1: Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược Tống. Kết luận: Lý Thường Kiệt chủ động tấn công nơi tập trung quân lương của nhà Tống là để phá âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống
 7. Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt
 8. Sông Như Nguyệt(sông Cầu)
 9. Lực lượng của quân Tống sang xâm lược nước ta như thế nào? Do ai lãnh đạo? Chúng kéo 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu dưới sự chỉ huy của Quách Quỳ ồ ạt tiến vào nước ta
 10. Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt
 11. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai. Quân Tống chết quá nửa, số còn lại tinh thần suy sụp và phải rút về nước. Nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững.
 12. Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) Nội dung: Dưới thời nhà Lý, bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt đã bảo vệ nền độc lập của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống.
 13. Hàng ngang ngang th ứthứ 23 g 1ồ mgồm 910 ch ch6ữ chữữ cái. cái. cái. Đây là tênmộ ctủ tronga thcon ậ p nhLÝsông đạữ ongTH ntướ ơhànhi dingƯỜ ễđộ nquân ngraNG đtrđểã ậlãnh n bKI ảchi ođạ vếỆoện cuT đấgiộữtc an kháng ướquânc. tachi vàế quânn ch ống quânTống T (Tốngống xâm xâm lượ lược lầc nth thứứ hai) nhất. LL Ê H O À N N H Ư N G U Y Ệ TT KK H Á N G C H I Ế N
 14. KÍNH CHÚ C CÁC THẦY CÔ DỒI DÀO SỨ C KHOẺ VÀ ĐAṬ KẾ T QUẢ CAO TRONG CÔNG TÁC!