Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 6: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) - Bùi Thị Thu Phương

1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Tô Định là người như thế nào?
Tô Định: là Thái thú quận Giao Chỉ, nổi tiếng tham lam, tàn bạo, trói buộc dân chúng bằng pháp luật cuả người Hán.
* Hai Bà Trưng là hai chị em. Trưng Trắc là chị, Trưng Nhị là em.Hai bà sinh ra tại huyện Mê Linh nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Hai bà là con của Lạc tướng huyện Mê Linh, thuộc dòng dõi Hùng Vương, mẹ là Trần Thị Đoan. Chồng của Trưng Trắc là Thi Sách, cũng là con của tướng.
ppt 48 trang Đức Hạnh 11/03/2024 380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 6: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) - Bùi Thị Thu Phương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_6_khoi_nghia_hai_ba_trung_nam_4.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 6: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) - Bùi Thị Thu Phương

 1. Triệu Đà cai trị Âu Lạc Chúng áp bức bóc lột nặng nề Bắt nhân dân ta từ bỏ phong tục truyền thống
 2. Chiến thắng Bạch Đằng (938)
 3. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) 1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - 1HS đọc SGKNhững từ Đầu từthế cầnkỉ I . lưuđền ý nợ nước, trả thù nhà. + Quận Giao Chỉ:
 4. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Những từ cần lưu ý + Quận Giao Chỉ: Thời nhà Hán đô hộ nước ta, vùng đất Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chúng đặt là quận Giao Chỉ. + Thái thú: Là một chức quan cai trị một quận thời nhà Hán đô hộ nước ta.
 5. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào ? * Nước ta bị nhà Hán đô hộ, nhân dân sống trong cảnh nước mất nhà tan.
 6. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Hai Bà Trưng có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc.
 7. NHÖÕNG NGÖÔØI TAØI UÛNG HOÄ HAI BAØ RAÁT ÑOÂNG
 8. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) HAI BÀ TRƯNG LÀM LỄ TẾ TRỜI ĐẤT RA QUÂN GIẾT GIẶC
 9. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Hai Bà Trưng có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. 2. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
 10. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Hai Bà Trưng có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. 2. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Mùa xuân năm 40, trên cửa sông Hát Môn, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. - Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, tấn công Luy Lâu. - Quân Hán bỏ hết của cải, vũ khí lo chạy thoát thân. Tô Định phải cải trang thành dân thường lẩn vào đám tàn quân trốn về nước.
 11. Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Khởi nghĩa (Hát Môn) Tiến vào Mê Linh Cổ Loa Đánh thành Luy Lâu Tô Định cắt râu cải trang Hai Bà chiến thắng
 12. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Hai Bà Trưng có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. 2. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 3. Kết quả và ý nghĩa của khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã Hãyhoàn nêu toàn kết thắng quả c ủalợi. cu ộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? - -Sau Khởi hơn nghĩa hai Haithế Bàkỉ bịTrưng phong thắng kiến lợi phương có ý nghĩa Bắc như đô hộ, lần đầu tiên nhân dân ta đã giành được độc lập. -thế Sự nào? thắng lợi của khởi nghĩa Hai Bà Trưng nói lên điều gì về tinh thần yêu nước của nhân dân ta ?
 13. Đền thờ Hai Bà Trưng Đền thờ Hai Bà Trưng ( Hà Nội ) (Mê Linh )
 14. Đền thờ Hai Bà Trưng (tỉnh khác)
 15. Phố Hai Bà Trưng ở Hà Nội
 16. Trường PTTH Hai Bà Trưng ở Hà Nội
 17. Di tích Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)
 18. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) - Nêu một số tấm gương anh dũng của phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến mà em biết.
 19. Chị Nguyễn Thị Minh Khai
 20. Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012 Tiết 6: Lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Hai Bà Trưng có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. 2. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Mùa xuân năm 40, trên cửa sông Hát Môn, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. 3. Kết quả và ý nghĩa của khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi. - Sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến phương Bắc đô hộ, lần đầu tiên nhân dân ta đã giành được độc lập.
 21. C©u 2: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thời gian nào? • Mùa xuân năm 39 • Mùa xuân năm 40 • Mùa xuân năm 41 HÕt giê Đáp án : Mïa xu©n n¨m 40 000102030405
 22. Nhận xét ,dặn dò - Ôn laị nôị dung bài hoc̣ , hoc̣ thuôc̣ phần ghi nhớ - Đoc̣ trướ c nôị dung bài 5: “Chiến thắ ng Bac̣ h Đằng do Ngô Quyền lãnh đaọ (năm 938)”.