Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 10: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) - Trường Tiểu học Long Hữu A

I/ Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược.
Đọc thầm đoạn: Năm 979…Tiền Lê THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI TRẢ LỜI CÂU HỎI
Vì sao thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua?
Nhà vua là Đinh Toàn lên ngôi mới 6 tuổi. Lợi dụng cơ hội đó, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta. Thế nước lâm nguy, mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân Lê Hoàn
2. Chi tiết nào cho thấy khi Lê Hoàn lên ngôi vua được nhân dân nhân dân ủng hộ?
Lê Hoàn lên ngôi vua trong tiếng tung hô “vạn tuế” của quân sĩ, mẹ của vua Đinh Toàn là Thái hậu họ Dương sai người lấy áo long cổn (áo thêu rồng dành cho nhà vua) trao cho Lê Hoàn và mời ông lên ngôi vua.
ppt 22 trang Đức Hạnh 11/03/2024 420
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 10: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) - Trường Tiểu học Long Hữu A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_10_cuoc_khang_chien_chong_quan.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 10: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) - Trường Tiểu học Long Hữu A

 1. Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2012 Lịch sử CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT ( NĂM 981 ) Đại Hành hoàng đế
 2. Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2012 Lịch sử CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT ( NĂM 981 ) Hình 1. Lễ lên ngôi vua của Lê Hoàn (tranh vẽ)
 3. Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2012 Lịch sử CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT ( NĂM 981 ) II/ Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất. THẢO LUẬN NHÓM 4 Đọc thầm đoạn: Nhà Lê của dân tộc. 1.Quân Tống xâm lược nước ta năm nào? 2.Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường nào? 3.Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và diễn ra như thế nào? 4.Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không?
 4. Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Lịch sử Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và diễn ra như thế nào? CHÚ GIẢI Quân Tống tiến công Quân ta chặn đánh quân Tống Quân giặc rút chạy Nơi diễn ra những trận đánh lớn Hình 2. Lược đồ khu vực cuộc kháng chiến chống quân Tống (năm 981)
 5. Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Lịch sử CHÚ GIẢI Quân Tống tiến công Quân ta chặn đánh quân Tống Quân giặc rút chạy Nơi diễn ra những trận đánh lớn Hình 2. Lược đồ khu vực cuộc kháng chiến chống quân Tống (năm 981)
 6. Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Lịch sử Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất ( Năm 981 ) 2. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất. Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không? Hãy kể một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất ?
 7. Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Lịch sử Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất ( Năm 981 ) 3. Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh và tiền đồ của dân tộc.
 8. Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Lịch sử ? Quân Tống xâm lược nước ta lần thứ nhất vào năm nào? Năm 981
 9. Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Lịch sử ? Ai là người trực tiếp chỉ huy binh thuyền ra chống giặc ở Bạch Đằng ? Vua Lê ( Lê Hoàn)
 10. Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Lịch sử Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất ( Năm 981 ) Lợi dụng tình hình không ổn định của triều đình nhà Đinh, năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta. Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu của nhà Tống. Độc lập được giữ vững. Nhân dân vững tin vào tiền đồ của dân tộc.