Ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học 6 - Năm học 2018-2019 (Đề 1) (Có đáp án)

Cấp độ

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Chủ đề TN TL TN TL TN TL  

Bài 13 Làm quen với soạn thảo văn bản

 

    Xác định được nút lệnh mở một trang văn bản mới      

Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %

   

1

          0,25

                2,5%

 

1

       0,25                        2,5%

doc 3 trang lananh 17/03/2023 760
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học 6 - Năm học 2018-2019 (Đề 1) (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docma_tran_de_kiem_tra_hoc_ky_2_mon_tin_hoc_6_nam_hoc_2018_2019.doc

Nội dung text: Ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học 6 - Năm học 2018-2019 (Đề 1) (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC TRƯỜNG THCS TÂN THANH TÂY MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN: TIN HỌC 6 ĐỀ 1 Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Chủ đề TN TL TN TL TN T L Bài 13 Làm Xác định được quen với soạn nút lệnh mở thảo văn bản một trang văn bản mới Số câu hỏi 1 1 Số điểm 0,25 0,25 Tỉ lệ % 2,5% 2,5% Bài 14 Soạn Liệt kê được các Xây dựng một thảo văn bản lỗi cú pháp trong văn bản hoàn đơn giản văn bản chỉnh theo yêu cầu Số câu hỏi 1 1 2 Số điểm 0,25 2,5 2,75 Tỉ lệ 2, 5% 25% 27,5% Bài 15 Chỉnh Nhận biết một sửa văn bản số phím dùng để xóa văn bản Số câu hỏi 1 1 Số điểm 0,25 0,25 Tỉ lệ 2, 5% 2, 5% Xác định được Bài 16 Định thao tác định dạng văn bản dạng văn bản Số câu hỏi 2 2 Số điểm 0,5 0,5 Tỉ lệ 5% 5% Phân biệt Trình bày Bài 18 Trình được nút lệnh được các yêu bày trang văn dùng để in văn cầu cơ bản khi bản bản trình bày trang văn bản Số câu hỏi 1 1 2 Số điểm 0,25 2,0 2,25 Tỉ lệ 2,5% 20% 22,5% Chỉ ra được Chèn được Bài 20 Thêm được thao tác hình ảnh phù hình ảnh để chèn ảnh hợp nội dung minh họa Số câu hỏi 1 1 2 Số điểm 0,25 1,5 1,75