Thư viện câu hỏi Tin học 6 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân

Thư viện câu hỏi Tin học 6 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tânbám sát theo cấu trúc đề thi chính thức để các em học sinh ôn tập và luyện
doc 16 trang lananh 20/03/2023 720
Bạn đang xem tài liệu "Thư viện câu hỏi Tin học 6 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docthu_vien_cau_hoi_tin_hoc_6_hoc_ki_1_truong_thcs_nhuan_phu_ta.doc

Nội dung text: Thư viện câu hỏi Tin học 6 học kì 1 - Trường THCS Nhuận Phú Tân

  1. TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học. Lớp 6 TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 6 Tên bài: Bài 3. Làm quen với soạn thảo văn bản Chương IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN Câu 1(TH6C4B3) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu: Biết tên phần mềm soạn thảo văn bản Câu hỏi: Trong các chương trình dưới đây, chương trình nào là chương trình soạn thảo văn bản? A.Microsoft Word; B. Microsoft Power point; C .Microsoft Excel; D.Internet Explorer Đáp án: A Câu 2 (TH6C4B3) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu: Biết lưu tệp văn bản Câu hỏi: Để lưu văn bản, em sử dụng nút lệnh nào dưới đây: A. New ; B. Open , C. Save ; D.Copy . Đáp án: C Câu 3(TH6C4B3) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu: Biết mở trang văn bản mới Câu hỏi: Để mở trang văn bản mới, em sử dụng nút lệnh nào dưới đây? A.Save ; B. New ; C. Open ; D. Copy . Đáp án: B Câu 4 (TH6C4B3) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu: Biết tạo tệp văn bản đã có trên máy Câu hỏi: Để mở trang văn bản đã được lưu trên máy, em sử dụng nút lệnh nào dưới đây? A.Save ; B. New ; C. Open ; D. Copy . Đáp án: C Câu 5 (TH6C4B3) Mức độ:Vận dụng thấp Mục tiêu: Biết có thể mở nhiều trang văn bản trong word Câu hỏi: Trong word em có thể mở tối đa bao nhiêu văn bản? A. Một văn bản; B. Nhiều văn bản; C. Ba văn bản; D. Hai văn bản Đáp án: B Câu 6 (TH6C4B3) Mức độ: Thông hiểu
  2. Mục tiêu: Biết quy tắc soạn thảo văn bản trong Word Câu hỏi: Em hãy cho biết đoạn văn sau có mấy lỗi cú pháp? Bác Hồ ở chiến khu Một nhà sàn đơnsơ vách nứa , Bốn bên suối chảy cá bơi vui Đêmđêm cháy hồng bên bếp lửa, Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi. A. có 1 lỗi; B. có 2 lỗi; C. có 3 lỗi; D. có 4 lỗi Đáp án: C Câu 9 (TH6C4B3) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu: Nhận biết con trỏ soạn thảo Câu hỏi: Sau khi gõ một kí tự con trỏ soạn thảo nằm ở vị trí: A. trước kí tự vừa gõ; B. sau kí tự vừa gõ; C. đầu dòng; D. cuối dòng. Đáp án: B Câu 10 (TH6C4B3) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu: Biết quy tắc soạn thảo văn bản trong Word Câu hỏi: Thông thường khi soạn thảo văn bản thì văn bản bắt đầu từ vị trí: A. con trỏ chuột; B. lề bên trái; C. lề bên phải; D. con trỏ soạn thảo Đáp án: D Câu 11 (TH6C4B3) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu: Biết cách gõ văn bản chữ Việt Câu hỏi: Em nhấn (nhưng không giữ) phím nào để khi gõ em được tất cả các chữ là chữ hoa? A. Phím Enter; B. Phím Tab C. Phím Caps lock ; D. Phím Shift Đáp án: A Câu 12 (TH6C4B3) Câu 12 (TH6C4B3) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu: Biết quy tắc soạn thảo văn bản trong Word Câu hỏi: Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải: A. nhấn phím Enter; B. nhấn phím End; C. nhấn phím Home; D. nhấn phím capslock. Câu 13 (TH6C4B3) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu: Biết cách gõ văn bản chữ Việt Câu hỏi: Em có thể gõ chữ Việt từ bàn phím theo các kiểu gõ cơ bản nào? Đáp án: Có thể gõ chữ Việt từ bàn phím theo kiểu gõ VNI và Telex TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 6 Tên bài: Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em Chương IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN Câu 14 (TH6C4BTH5)
  3. Mức độ: Thông hiểu: Mục tiêu: Biết nút lệnh dùng di chuyển một phần văn bản Câu hỏi: Em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để di chuyển văn bản? A. và ; B. và C. và ; D. và Đáp án: C Câu 20 (TH6C4B15) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu: Hiêu thao tác xóa kí tự Câu hỏi: Sử dụng phím Backspace để xóa từ ONE, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu? A.Ngay trước chữ E; B. Ngay trước chữ O; C.Ngay cuối từ ONE; D. Ngay trước chữ N Đáp án: C Câu 21 (TH6C4B15) Mức độ: Vận dụng cao Mục tiêu: Hiểu thao tác xóa văn bản Câu hỏi: Muốn chọn văn bản từ vị trí con trỏ đến đầu dòng thì: A.Nhấn tổ hợp phím Shift +Home; B.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Home; C.Nhấn tổ hợp phím Shift + End; D.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Page up Đáp án: A Câu 22 (TH6C4B15) Mức độ:Vận dụng cao Mục tiêu: Biết thao tác xóa văn bản Câu hỏi. Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện thao tác nào dưới đây? A.Đặt con trỏ soạn thỏa sau phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete; B.Chọn phần văn cần xóa và nhấn phím Ctrl; C.Chọn phần văn cần xóa và nhấn phím Delete; D.Chọn phần văn cần xóa và nhấn phím Shift. Đáp án: C Câu 23 (TH6C4B15) Mức độ:Nhận biết Mục tiêu: Biết thao tác sao chép Câu hỏi: Nêu các bước sao chép một phần văn bản Đáp án: Các bước để sao chép phần văn bản: Bước 1: chọn phần văn bản cần sao chép Bước 2: Nháy nút lệnh copy Bước 3: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí mới Bước 4: Nháy nút lệnh paste Câu 24 (TH6C4B15) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu: Biết thao tác di chuyển
  4. Câu 27 (TH6C4B16) Mục tiêu: Hiểu nội dung định dạng kí tự Mức độ: Nhận biết Câu hỏi: Thao tác nào dưới đây không phải là thao tác định dạng kí tự? A.Chọn chữ có màu xanh; B. Cho chữ in nghiêng; C. Căn giữa đoạn văn bản; D. Chọn cỡ chữ. Đáp án: C Câu 28 (TH6C4B16) Mục tiêu: Biết cách thực hiện được các thao tác định dạng kí tự cơ bản Mức độ: Vận dụng cao Câu hỏi: Nếu chọn phần văn bản chữ gạch chân và nháy nút , phần văn bản đó sẽ trở thành A. vẫn là chữ gạch chân; B. Chữ không gạch chân; C. chữ vừa gạch chân vừa nghiêng; D. chữ đậm và gạch chân. Đáp án: B Câu 29 (TH6C4B16) Mục tiêu: Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản Mức độ: Thông hiểu Câu hỏi: Thao tác nào dưới đây không phải là thao tác định dạng văn bản? A.Thay đổi phông chữ và căn lề; B. Tăng lề đoạn văn bản; C. Chọn màu sắc cho văn bản D. In văn bản Đáp án: D Câu 30 (TH6C4B16) Mức độ:Vận dụng thấp Mục tiêu: Nhận biết nút lệnh định dạng kí tự Câu hỏi: Các nút lệnh làm cho kí tự trở thành: A. Đậm và nghiêng; B. Đậm, nghiêng và gạch chân; B. Nghiêng và gạch chân; D. Đậm và gạch Chân thành. Câu 31(TH6C4B16) Mức độ:Vận dụng thấp Mục tiêu: Nhận biết nút lệnh định dạng kí tự Câu hỏi: Các nút lệnh có chức năng: A. Thay đổi phông chữ và cỡ chữ; B. Thay đổi phông chữ và làm chữ đậm; C. Thay đổi phông chữ và làm chữ nghiêng; D. Thay đổi phông chữ và làm chữ gạch Chân thành. Đáp án: A Câu 32 (TH6C4B16) Mức độ:Nhận biết Mục tiêu: Hiểu nội dung định dạng kí tự Câu hỏi: Thế nào là định dạng kí tự? Tính chất phổ biến của định dạng kí tự? Đáp án: Định dạng kí tự là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm kí tự. - Các tính chấp phổ biến gồm:
  5. A. ; B. ; C. ; D. Đáp án: B Câu 37 (TH6C4B17) Mức độ: Vận dụng cao Mục tiêu: Biết định dạng đoạn văn bản Câu hỏi: Để căn cả hai lề cho đoạn văn bản, em thực hiện: A. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+J B. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+R; C. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+ L D. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+E Đáp án: A Câu 38 (TH6C4B17) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu: Biết thao tác định dạng đoạn văn bản Câu hỏi: Để thiết đặt khoảng cách thụt lề dòng đẩu của đoạn văn bản, em thực hiện: A. Nhấn nhiều lần phím cách (space); B. Nhấn phím Caps Lock; C. Nháy Format, sau đó chọn Paragraph và chọn khoảng cách thích hợp trong ô Special; D. Nháy Format, sau đó chọn Font và chọn khoảng cách thích hợp trong ô Special; Đáp án: C Câu 39 (TH6C4B17) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu: Biết nội dung và biết cách thực hiện định dạng đoạn văn bản Câu hỏi: Nêu tính chất của định dạng đoạn văn bản? Đáp án: Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn laø thay ñoåi caùc tính chaát sau ñaây cuûa ñoaïn vaên baûn: + Kieåu caên leà; Vò trí leà cuûa caû ñoaïn vaên baûn so vôùi toaøn trang + Khoaûng caùch leà cuûa doøng ñaàu tieân + Khoaûng caùch ñeán ñoaïn vaên baûn treân hoaëc döôùi. + Khoaûng caùch giöõa caùc doøng trong ñoaïn vaên. TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 6 Tên bài: Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản Chương IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN Câu 39 (TH6C4BTH7) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu: thực hiện được các thao tác định dạng văn bản đơn giản Câu hỏi: Cho đoạn văn sau: PHẦN MỀM XỬ LÍ VĂN BẢN
  6. C.File Page Setup Margins; D. File Portrait Đáp án: C Câu 44 (TH6C4B18) Mức độ: thông hiểu Mục tiêu: Biết cách thực hiện in văn bản Câu hỏi: Để in văn bản, em sử dụng nút lệnh nào sau đây? A. ; B. ; C. ; D. Đáp án: A Câu 45 (TH6C4B18) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu: Biết xem văn bản trước khi in Câu hỏi: Muốn xem văn bản trước khi in: A. Chọn lệnh File Print Preview; B. Chọn lệnh File Print; C. Chọn File File Page Setup ; D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P. Đáp án : A Câu 46 (TH6C4B18) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu: Biết cách đặt lề trang Câu hỏi: Để đặt lề trên và lề dưới cho trang, chọn lệnh File Page Setup, trong hộp thoại Page Setup chọn ô: A. Top và left; B. Top và bottom C. Bottom và left; D. Right và left; Đáp án: B Câu 47 (TH6C4B18) Mức độ: Thông hiểu: Mục tiêu: Biết cách đặt lề trang Câu hỏi: Để đặt lề trái và lề phải cho trang, chọn lệnh File Page Setup, trong hộp thoại Page Setup chọn ô: A. Top và left; B. Top và bottom; C.Bottom và left; D. Right và left; Đáp án: D Câu 48 (TH6C4B18) Mức độ: Thông hiểu: Mục tiêu: Biết cách đặt lề trang Câu hỏi: Để đặt lề trên và lề phải cho trang, chọn lệnh File Page Setup, trong hộp thoại Page Setup chọn ô: A.Top và left; B. Top và right; C.Bottom và left; D. Right và left; Đáp án: B
  7. TRƯỜNG THCS NPT THƯ VIỆN CÂU HỎI Bộ môn: Tin học.Lớp 6 Tên bài: Bài 20. thêm hình ảnh để minh họa Chương IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN Câu 52 (TH6C4B20) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu: Biết cách thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản Câu hỏi: Để chèn được hình ảnh vào văn bản em thực hiện: A. Chọn lệnh Format Picture From File ; B. Chọn lệnh Insert Picture From File ; C. Chọn lệnh Edit Picture From File; D. Chọn lệnh File Picture From File. Đáp án: B Câu 53 (TH6C4B20) Mức độ: Vận dụng cao Mục tiêu: Biết cách thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản Câu hỏi: Khi chèn hình ảnh, vị trí hình được chèn nằm ở: A.Phía đầu trang văn bản; B. Giữa trang văn bản; C.Vị trí con trỏ soạn thảo trước khi chèn ; D.Phía cuối trang văn bản. Đáp án: C Câu 54 (TH6C4B20) Mức độ: Thông hiểu Mục tiêu : Biết cách thực hiện chỉnh sửa hình ảnh trên văn bản Câu hỏi: Để thay đổi vị trí tương đối giữa hình ảnh và văn bản, trong hộp thoại Format Picture ta chọn trang: A. Layout; B. Size; C. Textbox; D. Margins. Đáp án: A Câu 55 (TH6C4B20) Mức độ: Vận dụng thấp Mục tiêu: Biết bố trí hình ảnh trên văn bản. Câu hỏi: Hình ảnh sau khi chèn vào văn bản thì: A. Không di chuyển được; B. Không thể xóa được; B. Không sao chép được; D. có thể sao chép, di chuyển. Đáp án: D Câu 57 (TH6C4B20) Câu 57 (TH6C4B20) Mức độ: Nhận biết Mục tiêu: Biết cách chèn hình ảnh vào văn bản Câu hỏi: Nêu các bước để chèn hình ảnh vào văn bản? Đáp án: Các bước để chèn hình ảnh vào văn bản Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh Bước 2: Chọn lệnh Insert picture fromfile hộp thoại InsertPicture. Bước 3: Chọn hình cần chèn và nháy nút Insert.