Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 20: Chiến thắng Chi Lăng - Huỳnh Thị Phương Thảo

THẢO LUẬN NHÓM 4
Dựa vào lược đồ và nội dung SGK thảo luận
các câu hỏi sau :
1/ Khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng, kị binh ta
đã hành động như thế nào ?
2/ Kị binh của nhà Minh đã phản ừng thế nào truớc
hành động của quân ta ?
3/ Kị binh của nhà Minh đã bị thua trận ra sao ?
4/ Bộ binh của nhà Minh bị thua trận như thế nào ?
ppt 20 trang Đức Hạnh 11/03/2024 400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 20: Chiến thắng Chi Lăng - Huỳnh Thị Phương Thảo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_20_chien_thang_chi_lang_huynh_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 20: Chiến thắng Chi Lăng - Huỳnh Thị Phương Thảo

  1. PHÒNGPHÒNG GD&ĐTGD&ĐT NÚINÚI THÀNHTHÀNH QUẢNGQUẢNG NAMNAM TRƯỜNGTRƯỜNG TIỂUTIỂU HỌCHỌC NGUYỄNNGUYỄN TRƯỜNGTRƯỜNG TỘTỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 Bài : Chiến thắng Chi Lăng. ( Tuần 20 ) GV : Huỳnh Thị Phương Thảo
  2. Thứ 3, ngày 13 tháng 1 năm 2009 LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG CHI LĂNG
  3. 1. Bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng - Cuối năm 1406, quân Minh xâm lược nước ta. - Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. - Nghĩa quân Lam Sơn đã chọn Chi Lăng là trận địa để tiêu diệt địch.
  4. Thứ 3, ngày 13 tháng 1 năm 2009 LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG CHI LĂNG 2. Diễn biến trận Chi Lăng.
  5. THẢO LUẬN NHÓM 4 Dựa vào lược đồ và nội dung SGK thảo luận các câu hỏi sau : 1/ Khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng, kị binh ta đã hành động như thế nào ? 2/ Kị binh của nhà Minh đã phản ừng thế nào truớc hành động của quân ta ? 3/ Kị binh của nhà Minh đã bị thua trận ra sao ? 4/ Bộ binh của nhà Minh bị thua trận như thế nào ?
  6. LÀM VIỆC CẢ LỚP - Trong trận Chi Lăng, nghĩa quân Lam Sơn đã thể hiện sự thông minh như thế nào ? - Sau trận Chi Lăng, thái độ của quân Minh ra sao ?
  7. THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI Dựa vào nội dung SGK nêu kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng ?
  8. NUÙI QUYÛ MOÂN QUAN
  9. Ghi nhớ : Dựa vào địa hình hiểm trở của ải Chi Lăng, nghĩa quan Lam Sơn do Lệ Lợi chỉ huy đã đánh tan quân Minh ở Chi Lăng. Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác, quân minh xâm lược phải đầu hàng, rút về nước. Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ( 1428 ), mở đầu thời Hậu Lê.