Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 5: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi ,tê giác , bắt chim quý , đẵn gỗ trầm , xuống biển mò ngọc trai , bắt đồi mồi , khai thác san hô để cống nạp cho chúng .
Không chịu khuất phục , nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu , nhuộm răng , mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền , đánh vật và hát những làn điệu dân ca .
ppt 23 trang Đức Hạnh 11/03/2024 380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 5: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_5_nuoc_ta_duoi_ach_do_ho_cua_ca.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 5: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

 1. Hoạt động 1 Chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của nhân dân ta cực nhục như thế nào?
 2. Nước Âu Lạc bị chia thành quận ,huyện do chính quyền người Hán cai quản
 3. Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi ,tê giác , bắt chim quý , đẵn gỗ trầm , xuống biển mò ngọc trai , bắt đồi mồi , khai thác san hô để cống nạp cho chúng .
 4. Đồng thời , dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy , làm đồ thuỷ tinh , làm đồ trang sức bằng vàng,bạc v.v của người dân phương Bắc
 5. Mở đầu là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40), tiếp theo là các cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu ( năm 248) , Lý Bí ( năm 542)
 6. Chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt của Ngô Quyền ( năm 938 ) đã kết thúc hơn một ngàn năm đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc , giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước ta .
 7. + Trước âm mưu đồng hoá của phong kiến phương Bắc, nhân dân ta đã làm những gì để giữ gìn phong tục tập quán của dân tộc? -Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca. +Nhân dân ta đã học hỏi được những nghề gì của người dân phương Bắc? Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thuỷ tinh, làm đồ trang sức bằng vàng, bạc v.v của người dân phương Bắc
 8. Mở đầu là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40), tiếp theo là các cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu ( năm 248) , Lý Bí ( năm 542), Triệu Quang Phục (năm550) , Mai Thúc Loan ( năm772 ) , Phùng Hưng ( năm776 ), Khúc Thừa Dụ ( năm 905 ) , Dương Đình Nghệ ( năm 931)
 9. Hoạt động 2: Những cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc NămNăm NhNhữngững cuộccuộc khởikhởi nghĩanghĩa 40 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 248 Khởi nghĩa Bà Triệu 542 Khởi nghĩa Lý Bí 550 Khởi nghĩa Triệu Quang Phục 722 Khởi nghĩa Mai Thúc Loan 766 Khởi nghĩa Phùng Hưng 905 Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ 931 Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ 938 Khởi nghĩa Ngô Quyền
 10. v Nước ta bị các triều đại phong kiến Đ phương Bắc đô hộ hơn một nghìn năm . v Trong thời gian đó , mặc dù bị áp bức , bóc lột nặng nề , nhân dân ta vẫn không Đ chịu khuất phục , không ngừng nổi dậy đấu tranh . vBằng chiến thắng Bạch Đằng vang dội , Đ nhân dân ta đã giành lại được độc lập hoàn toàn .
 11. CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 10 10