Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 21: Nhà Hậu Lê và việc quản lý đất nước - Lê Thị Nhàn

2. Bộ luật Hồng Đức
Để quản lí đất nước, Nhà Hậu Lê đã làm gì?
Để quản lí đất nước vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ đất nước, gọi là bản đồ Hồng Đức và ban hành Bộ luật Hồng Đức.
ppt 27 trang Đức Hạnh 11/03/2024 320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 21: Nhà Hậu Lê và việc quản lý đất nước - Lê Thị Nhàn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_21_nha_hau_le_va_viec_quan_ly_d.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 21: Nhà Hậu Lê và việc quản lý đất nước - Lê Thị Nhàn

 1. GV: Lª ThÞ Nhµn
 2. Lịch sử
 3. Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê? Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X
 4. Nước ta thời Hậu Lê lấy tên là gì? Kinh đô đóng ở đâu? - Thời Hậu Lê, nước ta lấy tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long
 5. LªLª Th¸nhLª Nh©n Th¸i T«ngT«ng Tæ
 6. Lª Hoµn Lê Lợi ( Nhà Hậu Lê) (Nhà Tiền Lê)
 7. Tính tập quyền (tập trung quyền hành ở vua) rất cao.Tìm Vua những là con sự trời việc (Thiên thể hiện Tử) vuacó quyền là người tối cao, có trựcuy quyền tiếp chỉ tuyệt huy quânđối. đội
 8. Sơ đồ bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương Thời Trần Thời Hậu Lê Vua Vua(Thiên tử) Các bộ Các viện Lộ Đạo Phủ Phủ Châu, Huyện Huyện Xã Xã
 9. 2. Bộ luật Hồng Đức Để quản lí đất nước, Nhà Hậu Lê đã làm gì? Để quản lí đất nước vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ đất nước, gọi là bản đồ Hồng Đức và ban hành Bộ luật Hồng Đức.
 10. Thứ tư ngày 1 tháng 02 năm 2012 Lịch sử: Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước §êi vua Th¸i Tæ, Th¸i T«ng Thãc lóa ®Çy ®ång tr©u ch¼ng buån ¨n.
 11. Câu hỏi 2: Nhà Hậu Lê ra đời vào năm? A 14281428 B 1406 Hết giờ C 1408 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10