Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 4: Nước Âu Lạc

Hoạt động1:
Cuộc sống của người Lạc Việt và người Âu Việt

- Đọc sách giáo khoa.
Thảo luận nhóm đôi
+ Người Âu Việt sống ở đâu?
+ Đời sống của người Âu Việt có những điểm gì giống với đời sống của người Lạc Việt?
+ Người dân Âu Việt và Lạc Việt sống với nhau như thế nào?
ppt 16 trang Đức Hạnh 11/03/2024 440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 4: Nước Âu Lạc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_4_nuoc_au_lac.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 4: Nước Âu Lạc

  1. LỊCH SỬ LỚP 4
  2. Lịch sử: Nước Âu Lạc
  3. Kết luận: Người Âu Việt sống ở mạn tây bắc của nước Văn Lang, cuộc sống của họ có nhiều nét tương đồng với cuộc sống của người Lạc Việt, Người Âu Việt và người Lạc Viết sống hòa hợp với nhau.
  4. • Quan sát lược đồ • - Xác định vùng Cổ Loa trên lược đồ
  5. Hoạt động3 Những thành tựu của người dân Âu Lạc Quan sát tranh: Mũi tờn đồng
  6. • Quan sát lược đồ khu di tích Cổ Loa
  7. Hoạt động4: Nước Âu Lạc và cuộc xâm lược của Triệu Đà Đọc thông tin sgk “ Từ 207 TCN phong kiến phương bắc”. - Thảo luận nhóm đôi câu hỏi: - Kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc? - Vì sao cuộc xâm lược của Triệu Đà lại thất bại? - Vì sao năm 179 TCN nước Âu Lạc lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc?
  8. Đền thờ An Dương Vương