Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 31: Lắp ô tô tải - Trịnh Thị Hằng Nga

Nêu cách lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin ?
Lắp 2 thanh chữ U dài vào tấm lớn ở hàng lỗ thứ 2 và thứ 6 (tính từ phải sang trái )
Lắp 2 thanh thẳng 7 lỗ và thành chữ U dài vào tấm chữ L
Nối sàn ca bin với tấm lớn.
ppt 21 trang Đức Hạnh 11/03/2024 300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 31: Lắp ô tô tải - Trịnh Thị Hằng Nga", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_tiet_31_lap_o_to_tai_trinh_thi_hang.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 31: Lắp ô tô tải - Trịnh Thị Hằng Nga

  1. GV: Trịnh Thò Hằng Nga.
  2. KIỂM TRA BÀI CŨ
  3. Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011 KĨ THUẬT TIẾT 31: LẮP Ô TÔ TẢI (TIẾT 1)
  4. Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật Để lắp được ô tô tải cần những chi tiết nào? a,Bảng chi tiết và dụng cụ Tên gọi Số lượng Tên gọi Số lượng Tấm lớn 1 Thanh chữ U 5 dài Tấm nhỏ 1 Trục dài 3 Tấm chữ L 1 Bánh xe 6 Tấm 25 lỗ 2 ốc và vít 22 bộ Tấm 3 lỗ 1 Vòng hãm 12 Ba tấm để lắp 1 Cờ-lê 1 chữ U Tấm mặt ca bin 1 Tua-vít 1 Thanh thẳng 7 lỗ 2
  5. b,Lắp từng bộ phận. *Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin. Để lắp được bộ phận này ta cần phải lắp mấy phần? Lắp 2 phần: giá đỡ trục bánh xe, lắp sàn ca bin.
  6. Thực hành
  7. Thực hành
  8. Thực hành
  9. Trịnh Thị Hằng Nga Gv tiểu học K99 Địa chỉ: Dungdv1197@yahoo.com ĐT: 0989180758