Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 21: Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa - Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1

Nội dung thảo luận :
Câu 1: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa .
Câu 2: Tìm hiểu ảnh hưởng của nước đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa .
Câu 3: Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa .
Câu 4: Tìm hiểu ảnh hưởng của chất dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa .
Câu 5: Tìm hiểu ảnh hưởng của không khí đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa .
ppt 19 trang Đức Hạnh 11/03/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 21: Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa - Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_tiet_21_dieu_kien_ngoai_canh_cua_ca.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 21: Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa - Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1

  1. PHÒNG GIÁO DỤC ĐỒNG XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LÃNH 1 KỸ THUẬT 4
  2. Hoạt động : Trò chơi ghép hình
  3. KĨ THUẬT ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU, HOA
  4. Những điều kiện ngoại cảnh cần thiết để cây rau, hoa sinh trưởng và phát triển : - Nhiệt độ - Nước - Aùnh sáng - Chất dinh dưỡng - Không khí
  5. Nội dung thảo luận : Câu 1: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa . Câu 2: Tìm hiểu ảnh hưởng của nước đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa . Câu 3: Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa . Câu 4: Tìm hiểu ảnh hưởng của chất dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa . Câu 5: Tìm hiểu ảnh hưởng của không khí đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, hoa .
  6. Hình a Hình b Em có nhận xét gì về sự phát triển của cây cà rốt ở hình a và hình b ?
  7. Câu hỏi: Để có đủ chất dinh dưỡng và nước cung cấp cho cây rau, hoa người ta phải làm gì? Bón phân Vun xới đất
  8. Chuẩn bị bài: Làm đất , lên luống để gieo trồng rau, hoa
  9. Kính chúc quý thầy cô một năm mới CHÚC AN KHANG, MỪNG THỊNH VƯỢNG NĂM MỚI