Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 27: Lắp cái đu

Bước1: Lắp từng bộ phận:
a.Lắp giá đỡ đu
Cọc đu
Lắp giá đỡ trục đu
Lắp thanh giằng
b. Lắp ghế đu
Lắp thành sau của ghế.
Lắp tay cầm và thành sau của ghế đu vào tấm nhỏ.
ppt 31 trang Đức Hạnh 11/03/2024 280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 27: Lắp cái đu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_tiet_27_lap_cai_du.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 27: Lắp cái đu

 1. Kiểm tra bài cũ: Hãy gọi tên các nhóm chi tiết chính của bộ lắp ghép mô hình? /
 2. Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2006 Kĩ thuật Bài 27: Lắp cái đu ( tiết 1)
 3. Bài 27: Lắp cái đu Quan sát và nhận xét:
 4. Giá đỡ đu 1Tấm lớn 5 Thanh thẳng 11 lỗ 2 Thanh chữ Udài 2 Thanh chữ L 10 bộ ốc và vít
 5. Dụng cụ: 1 Cờ-lê 1 Tua-vít
 6. Bài 27: Lắp cái đu Bước1: Lắp từng bộ phận: a.Lắp giá đỡ đu Lắp cọc đu
 7. Bài 27: Lắp cái đu Bước1: Lắp từng bộ phận: b. Lắp ghế đu Lắp thành sau của ghế.
 8. Bài 27: Lắp cái đu Bước1: Lắp từng bộ phận: b. Lắp ghế đu Lắp tiếp tay cầm còn lại.
 9. Bài 27: Lắp cái đu c.Lắp trục vào ghế đu.
 10. Bài 27: Lắp cái đu Ghi nhớ : 1- Lắp các chi tiết của ghế đu theo đúng vị trí, trong ngoài của các thanh. 2- Lắp các vòng hãm của trục đu phải đúng vị trí.