Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 26: Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật - Lê Thị Thu Ngân

Bộ lắp ghép có 7 nhóm chính:
+ Các tấm nền.( Gồm 8 chi tiết).
+ Các loại thanh thẳng.
+ Các thanh chữ U và chữ L.
+ Bánh xe, bánh đai, các chi tiết khác.
+ Các loại trục.
+ Ốc và vít, vòng hãm.
+ Cờ lê, tua- vít. Cờ-lê, tua-vít.

ppt 19 trang Đức Hạnh 11/03/2024 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 26: Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật - Lê Thị Thu Ngân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_tiet_26_cac_chi_tiet_va_dung_cu_cua.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 26: Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật - Lê Thị Thu Ngân

 1. Phòng GD và ĐT Tân Thạnh Trường Tiểu học Nhơn Hòa Lập B Chào mừng các thầy cô về dự giờ th¨m lớp 4 Môn: Kĩ thuật Giáo viên: Lê Thị Thu Ngân
 2. ThứThứ tư,tư, ngàyngày 2828 thángtháng 33 nămnăm 20122012 KĩKĩ thuậtthuật Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
 3. ThứThứ tư,tư, ngàyngày 2828 thángtháng 33 nămnăm 20122012 KĩKĩ thuậtthuật Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật ThảoThảo luậnluận nhómnhóm (( 33 nhóm):nhóm): TênTên gọi,gọi, hìnhhình dạng,dạng, sốsố lượnglượng củacủa cáccác chichi tiếttiết vàvà dụngdụng cụcụ
 4. NhómNhóm 11 :: CácCác tấmtấm nềnnền ((GồmGồm 88 chichi tiết)tiết)
 5. NhómNhóm 33 :: CácCác thanhthanh chữchữ UU vàvà chữchữ L.(GồmL.(Gồm 44 chichi tiết)tiết)
 6. NhómNhóm 55 :: CácCác loạiloại trục.(Gồmtrục.(Gồm 44 chichi tiết)tiết)
 7. NhómNhóm 77 :: Cờ-lê,Cờ-lê, tua-víttua-vít ((GồmGồm 22 chichi tiết)tiết)
 8. ThứThứ tư,tư, ngàyngày 2828 thángtháng 33 nămnăm 20122012 KĩKĩ thuậtthuật Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật b.b. TháoTháo vít:vít: -Dùng-Dùng cờ-lêcờ-lê giữgiữ chặtchặt ốc,ốc, dùngdùng tua-víttua-vít vặnvặn vítvít theotheo ngượcngược chiềuchiều kimkim đồngđồng hồhồ chocho đếnđến khikhi hếthết renren
 9. -Quan sát các mối ghép sau -Lựa chọn 1 mối ghép mà em thích -Gọi tên chi tiết và số lượng chi tiết cần để lắp mối ghép đó -Thực hành lắp mối ghép đã chọn
 10. GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!