Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 22: Trồng cây rau, hoa

Hoạt động 1:
1. Tại sao phải chọn cây con khỏe, không cong veo, gầy yếu và không bị sâu bệnh, đứt rễ, gãy ngọn?
2. Cần chuẩn bị đất trồng cây con như thế nào?
ppt 33 trang Đức Hạnh 11/03/2024 360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 22: Trồng cây rau, hoa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_tiet_22_trong_cay_rau_hoa.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 22: Trồng cây rau, hoa

  1. Hoạt động 1: 1. Tại sao phải chọn cây con khỏe, không cong veo, gầy yếu và không bị sâu bệnh, đứt rễ, gãy ngọn? 2. Cần chuẩn bị đất trồng cây con như thế nào?
  2. Cây con đem trồng phải mập, khỏe, không bị sâu, bệnh thì sau khi trồng mới nhanh bén rễ và phát triển tốt. Nếu trồng bằng cây con đứt rễ, cây sẽ chết vì không hút được nước và thức ăn.
  3. Bước 1: Xác định vị trí trồng cây.
  4. Bước 3: Trồng cây.
  5. Bước 1: Xác định vị trí trồng cây. Bước 2: Đào hốc. Bước 3: Trồng cây. Bước 4: Tưới nước.
  6. Tại sao phải ấn chặt đất và tưới nhẹ nước quanh gốc cây sau khi trồng? Ấn chặt đất và tưới nước sau khi trồng nhằm giúp cho cây không bị nghiêng ngả và không bị héo.