Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 30: Lắp xe nôi (Tiết 1)

c. Lắp ráp xe nôi
* Để lắp ráp được xe nôi hoàn chỉnh, ta phải lắp theo thứ tự nào ?
- Lắp thành xe và mui xe vào sàn xe
- Lắp tay kéo vào sàn xe
- Lắp 2 trục bánh xe vào giá đỡ trục bánh xe, sau đó lắp 2 bánh xe và các vòng hãm còn lại vào trục xe.
- Lắp giá đỡ trục bánh xe vào thanh đỡ giá đỡ trục bánh xe.
- Kiểm tra sự chuyển động của xe.
ppt 14 trang Đức Hạnh 11/03/2024 320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 30: Lắp xe nôi (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_tiet_30_lap_xe_noi_tiet_1.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Tiết 30: Lắp xe nôi (Tiết 1)

  1. 1/ Giới thiệu bài Hằng ngày, chúng ta thường thấy các em bé nằm hoặc ngồi trong xe nôi và người lớn đẩy xe cho các em bé đi dạo chơi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em lắp ghép mô hình xe nôi .
  2. Số Số Tên gọi Lượng Tên gọi Lượng Tấm lớn 1 Trục dài 2 Tấm nhỏ 1 Bánh xe 4 Ba tấm để lắp chữ U 1 Ốc và vít 22 bộ Thanh thẳng 9 lỗ 4 Vòng hãm 12 Thanh thẳng 7 lỗ 2 Cờ- lê 1 Thanh chữ U dài 2 Tua vít 1 Thanh chữ U ngắn 1
  3. Giá đỡ trục bánh xe *Giá đỡ trục bánh xe được lắp từ những chi tiết nào ? * Theo em phải lắp mấy giá đỡ trục bánh xe ?
  4. Thành xe và mui xe * Thành xe và mui xe được lắp từ những chi tiết nào? *Lưu ý: Khi lắp thành xe với mui xe, vị trí tấm nhỏ nằm trong tấm chữ U
  5. * Để lắp ráp được xe nôi hoàn chỉnh, ta phải lắp theo thứ tự nào ? - Lắp thành xe và mui xe vào sàn xe - Lắp tay kéo vào sàn xe - Lắp 2 trục bánh xe vào giá đỡ trục bánh xe, sau đó lắp 2 bánh xe và các vòng hãm còn lại vào trục xe. - Lắp giá đỡ trục bánh xe vào thanh đỡ giá đỡ trục bánh xe. - Kiểm tra sự chuyển động của xe.